AGCM Asia Growth RC SEK

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
164,59 SEK
PPM-nummer
938845
Morningstar kategori
Asien ex Japan
Senaste kursdatum
2019-11-12
ISIN
LU1091660909
Fondens startdatum
2014-10-03
Jämförelseindex
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,33%
Förvaltningskostnad
1,85%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
17,2%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
6,2%
Informationskvot 3 år
-0,2
   
Fondbolag
Asia Growth Capital Management AB
Hemsida
www.agcm.se
Förvaltarens namn
Gustav Rhenman
Adress
Strandvägen 5A
Telefon
+46 8 403 745 00
 
Placeringsinriktning
AGCM Asia Growth Fund är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i asiatiska bolag. Förvaltningsstrategin bygger på fundamental aktieanalys där bolagens marknadsställning, finansiell styrka och tillväxtförutsättningar i ett långsiktigt perspektiv beaktas. Krav ställs på att bolagen har en tillfredsställande bolagsstyrning. Bolagens förutsättningar att generera fria kassaflöden över en längre period ställs i relation till rådande värdering. Fondens investerings-strategi bygger på en koncentrerad aktieportfölj med 30-35 innehav. En koncentrerad portfölj ger god riskspridning och meningsfullt bidrag från de bolag som vi tror mest på. Fondens placeringar sker i bolag oavsett om de ingår i jämförelseindex eller inte. Jämförelseindex, MSCI Asia ex- Japan, består av en hög andel bolag vilkas marknader är reglerade. Dessa bolag har ofta begränsad potential för vinsttillväxt. AGCM investerar som regel inte i dessa bolag vilket leder till att fondens avvikelse från index kan vara hög.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,3%
1 vecka 0,2%
1 månad 5,4%
3 månader 14,3%
1 år 24,6%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 32,9%
Sedan start 64,6%
Kursdatum: 2019-11-12
Innehav
Asien exkl Japan
96,8%
Övrigt
3,2%
Totalt är 94,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Teknik
40,7%
Finans
17,8%
Sjukvård
17,3%
Konsument, cyklisk
17,0%
Fastigheter
7,1%
Totalt är 94,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Aktier
94,5%
Kort ränta
5,8%
Övrigt
-0,3%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31