AGCM Asia Growth RC SEK

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
156,56 SEK
PPM-nummer
938845
Morningstar kategori
Asien ex Japan
Senaste kursdatum
2019-04-23
ISIN
LU1091660909
Fondens startdatum
2014-10-03
Jämförelseindex
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,33%
Förvaltningskostnad
1,85%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,9%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
6,3%
Informationskvot 3 år
-0,3
   
Fondbolag
Asia Growth Capital Management AB
Hemsida
www.agcm.se
Förvaltarens namn
Gustav Rhenman
Adress
Strandvägen 5A
Telefon
+46 8 403 745 00
 
Placeringsinriktning
AGCM Asia Growth Fund är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i asiatiska bolag. Förvaltningsstrategin bygger på fundamental aktieanalys där bolagens marknadsställning, finansiell styrka och tillväxtförutsättningar i ett långsiktigt perspektiv beaktas. Krav ställs på att bolagen har en tillfredsställande bolagsstyrning. Bolagens förutsättningar att generera fria kassaflöden över en längre period ställs i relation till rådande värdering. Fondens investerings-strategi bygger på en koncentrerad aktieportfölj med 30-35 innehav. En koncentrerad portfölj ger god riskspridning och meningsfullt bidrag från de bolag som vi tror mest på. Fondens placeringar sker i bolag oavsett om de ingår i jämförelseindex eller inte. Jämförelseindex, MSCI Asia ex- Japan, består av en hög andel bolag vilkas marknader är reglerade. Dessa bolag har ofta begränsad potential för vinsttillväxt. AGCM investerar som regel inte i dessa bolag vilket leder till att fondens avvikelse från index kan vara hög.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -
1 vecka -0,1%
1 månad 3,5%
3 månader 17,7%
1 år 5,8%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 26,4%
Sedan start 56,6%
Kursdatum: 2019-04-23
Innehav
Asien exkl Japan
99,4%
Övrigt
0,6%
Totalt är 98,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2018-12-31
Teknik
34,5%
Finans
20,5%
Konsument, cyklisk
17,1%
Sjukvård
11,8%
Fastigheter
11,4%
Övrigt
4,7%
Totalt är 98,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2018-12-31
Aktier
98,7%
Kort ränta
1,6%
Övrigt
-0,3%
Portföljen uppdaterad per 2018-12-31