AGCM Asia Growth RC SEK

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
157,67 SEK
PPM-nummer
938845
Morningstar kategori
Asien ex Japan
Senaste kursdatum
2019-09-13
ISIN
LU1091660909
Fondens startdatum
2014-10-03
Jämförelseindex
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,33%
Förvaltningskostnad
1,85%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
17,2%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
6,7%
Informationskvot 3 år
-0,3
   
Fondbolag
Asia Growth Capital Management AB
Hemsida
www.agcm.se
Förvaltarens namn
Gustav Rhenman
Adress
Strandvägen 5A
Telefon
+46 8 403 745 00
 
Placeringsinriktning
AGCM Asia Growth Fund är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i asiatiska bolag. Förvaltningsstrategin bygger på fundamental aktieanalys där bolagens marknadsställning, finansiell styrka och tillväxtförutsättningar i ett långsiktigt perspektiv beaktas. Krav ställs på att bolagen har en tillfredsställande bolagsstyrning. Bolagens förutsättningar att generera fria kassaflöden över en längre period ställs i relation till rådande värdering. Fondens investerings-strategi bygger på en koncentrerad aktieportfölj med 30-35 innehav. En koncentrerad portfölj ger god riskspridning och meningsfullt bidrag från de bolag som vi tror mest på. Fondens placeringar sker i bolag oavsett om de ingår i jämförelseindex eller inte. Jämförelseindex, MSCI Asia ex- Japan, består av en hög andel bolag vilkas marknader är reglerade. Dessa bolag har ofta begränsad potential för vinsttillväxt. AGCM investerar som regel inte i dessa bolag vilket leder till att fondens avvikelse från index kan vara hög.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 1,5%
1 månad 9,3%
3 månader 11,1%
1 år 14,2%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 27,3%
Sedan start 57,7%
Kursdatum: 2019-09-13
Innehav
Asien exkl Japan
97,0%
Övrigt
3,0%
Totalt är 98,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-05-31
Teknik
34,6%
Sjukvård
18,3%
Finans
17,5%
Konsument, cyklisk
15,2%
Fastigheter
7,7%
Övrigt
6,7%
Totalt är 98,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-05-31
Aktier
98,0%
Kort ränta
2,3%
Övrigt
-0,3%
Portföljen uppdaterad per 2019-05-31