Hemmablinda IT-fonder misslyckas

Alla svenska IT-fonder har i år förlorat mer än IT-index. Delvis beror det på att svenska aktier rasat mer än amerikanska, men även på att förvaltarna har missat årets vinnare.

Jonas Lindmark 2001-08-09 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn
Hittills under år 2001 har alla svenska IT-fonder utvecklats sämre än MSCI World IT Index, som backat 17 procent räknat i svenska kronor. Fonder inriktade på internet eller svenska IT-bolag har ofta halverats i värde.

Många fondsparare har nog upphört att förvåna sig över hur dåligt det fortsätter att gå för IT-fonderna. Men jag tänker ändå ägna veckans krönika åt att försöka förklara varför det gått så dåligt. Den mest uppenbara anledningen är att svenska IT-aktier har utvecklats mycket sämre än motsvarande aktier i USA. Affärsvärldens IT-index (som innehåller alla IT-aktier noterade på Stockholmsbörsen) har rasat 53 procent, medan MSCI IT som sagt bara har fallit 17 procent.

De IT-fonder som investerar en stor andel i Sverige har därför dragits med nedåt. Detta gäller till exempel Banco Teknik- och Innovation, Aragon Time och Folksam Framtidsfond, som alla investerar hälften eller mer i Sverige. Och det är förstås inte den enskilde fondförvaltarens fel att många av fondbolagen har valt att investera främst på hemmaplan. Förvaltaren är ju tvungen att följa fondbestämmelserna.


Få IT-företag i Europa


Fast varför har utveckling varit sämre i Sverige? Några jag pratat med argumenterar att orsaken till att de amerikanska IT-aktierna inte har rasat lika mycket är dollaruppgången. Men jag tror inte på den teorin. Dels har dollarn inte stigit tillräckligt mycket för att förklara skillnaden. Dels är det under de senaste tre månaderna som de svenska IT-aktierna har tappat mest jämfört med de amerikanska, medan större delen av dollaruppgången skedde redan i början av året.

En bättre utgångspunkt är att det finns ganska få IT-företag i Europa jämfört med i USA. När hysterin var som störst i början på förra året, när aktiekurserna mångdubblades bara för att ett börsbolag sa att de bytt inriktning till IT, då blev därför IT-aktier i Europa mer av en bristvara än i USA och därför mer övervärderade än i USA. Och därför har de i år även fallit mer här i Europa. Detta tycker jag verkar vara en rimlig förklaring.


Valt fel aktier


Nåja, detta ursäktar förstås inte att de globala IT-fonderna har lyckats sämre än index. Nej, deras förvaltare har helt enkelt valt fel aktier. Vinnare i år bland världens stora IT-aktier är mjukvarutillverkare som Microsoft och hårdvarutillverkare som IBM och Intel. Dessa tre har i år ökat sin sammanlagda vikt i MSCI World IT Index från 19 till 33 procent. Främst gäller ökningen Microsoft, som numera står för 16 procent av index, se tabell.

20 största bolagen i MSCI World IT, andel i index 1 jan% 6 aug% Område
Cisco 8,8 6,3 nätverk
Microsoft 7,6 15,9 mjukvara
Nokia 6,9 4,5 telekom
Intel 6,6 9,1 halvledare
Oracle 5,4 4,4 mjukvara
IBM 4,9 8,4 datorer
EMC 4,7 2,0 datordelar
Nortel 3,3 1,1 telekom
Ericsson 3,0 1,9 telekom
Texas Instruments 2,7 2,9 halvledare
America Online 2,6 köpt internet
Alcatel 2,3 1,0 telekom
Hewlett-Packard 2,0 2,2 datorer
Qualcomm 2,0 2,3 telekom
Corning 1,5 0,7 telekom
Dell 1,5 3,2 datorer
Lucent 1,5 1,0 telekom
Motorola 1,4 1,8 telekom
JDS Uniphase 1,3 0,6 telekom
STMicroelecronics 1,3 1,3 halvledare
Summa 71,1 70,4


Samtidigt har telekomaktier som Ericsson och Nokia fallit rejält. Ericsson var vid årsskiftet den nionde största aktien i MSCI IT, men på grund av kurshalveringen har aktien tappat till plats 13. Och de svenska fondförvaltarna har nästan samtliga varit överviktade i telekomaktier, medan andelen varit för låg i aktier som Microsoft, IBM och Intel, som synes i nästa tabell.

Andel,1 januari 2001 Microsoft% Intel% IBM% Dell% Summa%
MSCI World IT Index 7,6 6,6 4,9 1,5 20,6
Handelsbanken IT 7,5 6,6 4,9 1,5 20,5
SEB Teknologi 5,4 4,6 1,5 0,8 12,3
Robur Contura (75% IT) 6,0 2,4 3,2 - 11,6
Nordea IT 4,8 2,1 2,1 - 9,0
Salusansvar Öhman IT 3,5 3,6 1,2 0,5 8,9
Skandia Time (även media) 3,0 3,7 - - 6,7
Folksam Framtid (50% Sve) 1,0 2,1 - 0,3 3,4


Mycket riktigt är det en indexfond, Handelsbankens IT-fond, som har klarat sig bäst bland IT-fonderna hos de svenska bankerna och försäkringsbolagen. Även Handelsbankens indexfond SPP Nasdaq 100 har klarat sig bra (fast det är inte en ren IT-fond, eftersom även andra typer av bolag finns noterade på Nasdaq). Genom att helt enkelt köpa samma andel i varje aktie som i index har dessa två fonder överträffat alla de svenska konkurrenterna.

Visst kan till exempel Nordbanken och SEB, som lyckats betydligt sämre, hävda att de har andra jämförelseindex och att jämförelsen därför är orättvis. Men ur kundernas synvinkel är detta ointressant, de har köpt en IT-fond och vill naturligtvis att deras ska vara bäst.


Sämre eller hemmablinda


I krönikan ”Tyngre ansvar för IT-förvaltarna” (se länk) argumenterar jag för att det är svårare att välja IT-aktier än andra aktier, vilket samtidigt ger större möjligheter för riktigt duktiga förvaltare. Men resultatet hittills i år talar snarare för att globala IT-förvaltare baserade i Sverige är sämre än sina kollegor i omvärlden.

En alternativ slutsats är att de svenska fondförvaltarna har varit hemmablinda, och sett alltför ljust på framtiden för telekom därför att Ericsson och Nokia är så nära. Även möjligheterna för svenska konsulter och internetföretag har kanske överskattats, därför att företagsledningarna finns nära och kontakterna blir många.

Fast ett drygt halvår räcker förstås inte som bevis. Det behövs betydligt längre tid för att dra några säkra slutsatser. Kanske är den bättre kursutvecklingen för tillverkare av hårdvara och mjukvara tillfällig (se "Snart drabbas även mjukvarutillverkarna", länk ovan till höger). I så fall borde de svenska IT-förvaltarna ta igen en del av förlusterna jämfört med index under resten av året.
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar