Ond spiral pressar ned små aktiebörser

Yenen är vinnare, upp 51 procent på tre månader. Men avveckling av billiga lån i dollar och yen har startat en ond spiral som pressar kurserna hårdast i Stockholm och på andra små aktiebörser. Det ger ett bra köptillfälle här hemma.

Jonas Lindmark 2008-10-24 | 10:43
Facebook Twitter LinkedIn
Svenska media skriver främst om att euron nu kostar mer än 10 kronor, samt att dollarn stigit kraftigt. Men vinnaren är yenen, upp 40 procent mot svenska kronan på bara tre månader, fram till i går kväll. Och ytterligare 11 procentenheter i dag, fredag!

Problemet det skapar är att både japaner och amerikaner upplever ett gigantiskt ras i Europa. Börsraset här, sett från andra kontinenter, är mycket värre än det ser ut för oss svenskar – men det betyder samtidigt att svenska aktier nu är billigare än på mycket länge.

Värst ras för japaner

Tabellen nedan visar den extrema börsnedgång som investerare i Japan har u

pplevt i år. Börserna i Europa har mer än halverats och tillväxtmarknaderna har rasat i snitt 63 procent sedan årsskiftet, räknat i japanska yen.

Mycket större börsras sett med japanska glasögon
Avkastning sedan årsskiftet,
MSCI index per 23 oktober,
med utdelningar netto
lokal
valuta,
%
USA-
dollar,
%
svenska
kronor,
%
japanska
yen,
%
Sverige -42 -51 -42 -58
Danmark -41 -48 -37 -54
Finland -48 -54 -45 -60
Norge -50 -61 -53 -66
...
Storbritannien -35 -47 -36 -54
Tyskland -45 -52 -42 -58
Frankrike -39 -47 -36 -53
Irland -64 -68 -62 -72
Schweiz -30 -32 -19 -41
Europaindex -40 -48 -37 -54
...
Japan -41 -33 -19 -41
USA -38 -38 -25 -46
Världsindex -39 -42 -30 -49
...
Kina -60 -60 -51 -65
Indien -55 -64 -57 -69
Brasilien -48 -60 -52 -65
Ryssland -72 -73 -67 -76
Emerging Markets -50 -58 -49 -63


Skillnaden i upplevelse för oss svenskar är tydlig – vi kan trösta oss med bättre resultat hos placeringar på flera större aktiemarknader. I lokal valuta har Stockholmsbörsen rasat ganska precis lika mycket som Tokyo fram till 23 oktober (42 procent jämför med 41 procent). Men japanerna upplever att alla andra aktiemarknader (förutom årets vinnare i Europa, Schweiz) har rasat betydligt mer. Räknat i japanska yen har börserna i New York backat 46 procent, medan vi svenskar ser en nedgång på 25 procent. Europaindex har backat 54 procent i yen. Tillväxtmarknaderna som sagt i snitt minus 63 procent.

Inte konstigt att många japanska investerare har skrämts till att sälja utländska aktier och flytta hem pengarna till säkra placeringar i Japan. Samma mönster syns tydligt i statistiken för fondsparandet i USA: Utlandsfonder får väldigt stora uttag, eftersom dessa fallit mycket mer räknat i dollar än vad amerikanska aktier gjort.

Ond spiral

Effekten fortplantar sig och mitt intryck är att stigande valutakurser för dollar och yen har givit en ond spiral: Stigande valutakurs gör att utländska tillgångar faller mer i värde. Det gör att olika typer av spekulation som baserats på stabila växelkurser misslyckas. Nästa steg är att många försöker sälja investeringarna utomlands, vilket ger ytterligare press nedåt på både valutakurser och mindre aktiebörser. I nästa varv slår nedgången mot fler investeringar utomlands och rädslan för förluster ökar. Detta ger nästa varv nedåt – och så vidare.

Som jag påpekade i början av 2007 finns ett komplicerat mönster med olika typer av spekulation där världens valutakurser samspelar med räntor och framtidsutsikter i varje land (se ”Carry trade ökar den global risken”, länk ovan till höger). Samtidigt finns enkla prognoser som baseras på att historien upprepar sig – vilket blir självuppfyllande om tillräckligt många tror på prognoserna. Placerare försöker förutsäga hur andra investerare kommer att reagera och tjänar pengar om de ligger före flocken investerare.

Under perioden 2002-2004 var det USA som främst pumpade ut pengar i världsekonomin, via rekordlåga räntor (som lägst 1 procent). Och under hela 2000-talet har Japan haft korta räntor nära noll, för att försöka stimulera sin inhemska ekonomi. Dessa pengar har via flera olika mekanismer till stor del gått till små länder där riskerna och räntor varit högre, vilket ökar chansen till hög avkastning under goda tider.

Men finanskris och börsras betyder nu att det är dessa små länder och deras aktiebörser som drabbas hårdast av rädsla och panikförsäljningar. Alltså backar Stockholmsbörsen och andra ”högriskmarknader” mest.

Japanerna lyfter även dollarn

Ett skäl att dollarkursen har stigit så kraftigt de senaste två månaderna kan vara att myndigheterna i Japan väldigt gärna har velat hålla dollarn över växelkursen 100 yen, eftersom detta i ett par decennier har varit en viktig psykologisk gräns för den japanska exportindustrin. Japanerna drar därför med sig dollarn upp.

Motsatt effekt tror jag har hjälp till att pressa ned den svenska kronan. Eftersom vi svenskar ser att utländska aktier i snitt klarar börsraset bättre, gör det att många flyttar pengar från Sverige till utlandet. Effekten är ett ökat tryck på kronan och ytterligare nedgång.

Det finns knappast någon expert kvar som försöker att motivera det fortsatt dramatiska börsraset under den senaste månaden med rationella förklaringar. Till exempel har aktiekurserna för IT-bolag i snitt backat 40 procent sedan årsskiftet räknat i dollar, vilket motsvarar att aktiemarknaden plötsligt bjuder på en extra värdeökning på 67 procent. Det är lika med 6 års avkastning på 9 procent per år, med ränta på ränta (se ”Rädda investerare bakom raset”, länk ovan till höger). Ingen vettiga människa kan väl tro att årets globala finanskris medför att alla världens IT-bolag inte kommer att tjäna några pengar alls under 6 år.

Bra köptillfälle nu

Som jag påpekat i mina krönikor de senaste två veckorna tycker jag att aktiefonder som placerar i de etablerade industriländerna i Europa plus USA och Japan nu har blivit uppenbart billiga i ett långt historiskt perspektiv. Det vi ser nu är ett bra köptillfälle av samma typ som hösten 2002.

Särskilt gäller det svenska aktier som har pressats ytterligare av den fallande svenska kronan och nu är billigare än på mycket länge. Försvagningen av den svenska kronan mot euron är uppenbart inte rationell på lång sikt, med tanke på att både svenska banker och svensk bytesbalans med omvärlden är betydligt starkare än genomsnittet i Europa.

Men tanke på att svenska kronan redan försvagat så kraftigt, samtidigt som många av de stora svenska börsbolagen till största delen har sina tillgångar utomlands, tycker jag att det är vettigt att främst sätta in pengar i Sverigefonder. Som jag skrev vid uppdateringen av Morningstars PPM-portföljer för två veckor sedan, så undviker man därmed att växla pengar till utländsk valuta vid ett tillfälle när kronan är orimligt svag.
Xavkastning Xdollarperspektiv Xköptillfälle Xvaluta
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar