Sju tecken på bra normala fonder

Fonder som det senaste året har lyckats bäst bland sina konkurrenter är ofta extrema på något sätt. Det ger ökad risk för fiasko, så vill du hitta en förvaltare som lyckas bra i alla väder är första steget att sortera bort de abnorma fonderna.

Jonas Lindmark 2009-06-25 | 14:13
Facebook Twitter LinkedIn

Att skilja på tur och skicklighet hos förvaltarna är svårt, åtminstone fem års historik är ett minimum för att kunna se ett mönster i resultaten.

Lite lättare är det att upptäcka om innehållet i en fond avviker kraftigt från det normala bland andra fonder i samma kategori. Tydligast är att de fonder som är vinnare under det senaste året nästan alltid har en extrem stil och därför sällan lyckas allra bäst framöver. Aktiemarknaden styrs precis som klädbranschen delvis av modetrender, så den fräcka stil som gav framgång förra året är sällan lika modern året efter.

Fondspararna har dessutom ofta en tråkig vana att sätta in pengar mot slutet av uppgångar, vilket gör att de ofta förlorar mer på nästa års fiasko än de hann tjäna på rusningen efter modeaktier. För att undvika detta är det bättre att försöka välja fonder som har försiktiga förvaltare som är skickligare än snittet, vilket syns genom att de stadigt lyckas lite bättre än snittet i samma kategori.

Minst fem olika fonder

Men tänk på att innan det är dags att välja enskilda fonder är det avgörande att sprida riskerna genom att först välja 5-10 fondkategorier där man vill placera pengar. Och aktiva fondsparare bör normalt ha med minst en räntefond, för att kunna utnyttja aktiemarknadernas orimliga svängningar.

Sedan är det dags att försöka hitta den mest köpvärda ”normala” fonden i varje kategori. Och givet att du är aktiv och regelbundet håller koll dina placeringar (särskilt om en fond byter ansvarig förvaltare) så tror jag att det lönar sig att främst leta efter förvaltare som stadigt är lite skickligare än snittet.

Då gäller det som sagt att vara misstänksam mot de fonder som har allra högst historisk avkastning under korta perioder som ett enda år – för troligen beror denna typ av framgång på en extrem satsning på en viss stil (till exempel tillväxt- eller värdeaktier, stora eller små bolag), med innehav som avviker kraftigt från den fördelning mellan länder, bransch och/eller företag som är normal i kategorin.

Sju tecken

Säkrast är att mer i detalj granska alla fonder som långsiktigt (minst 5 år) har varit bland de 25 procent bästa i sin fondkategori och försöka lista ut vad deras framgång beror på. Leta efter de fondförvaltare som har lyckats bra trots att de inte har en tydlig stil, eller som har lyckats betydligt bättre än andra förvaltare med samma stil. Här är sju tecken på skickliga förvaltare som lyckas bra trots en normal förvaltning.

(1) Använd först Morningstars ”Style Box” för att sortera fonderna i ett antal huvudgrupper. Vår indelning av aktiefonder i nio rutor är baserad på fondens senast rapporterade innehav. Den är ett bra hjälpmedel för den som vill få en inblick i den bakomliggande strategi som driver fondens värdeutveckling. ”Style Box” för aktiefonder indelas vertikalt efter snittstorleken på de bolag som ingår i portföljen baserat på aktiernas börsvärde (små bolag, medelstora och stora bolag). Horisontellt visas hur högt värderade de aktier som fonden äger i snitt är (mer info finns under "Om oss" ovan).

Om en fond har tyngdpunkten i en annan ruta i vår ”Style Box” än de flesta andra fonder i kategorin, så är det troligen främst detta som förklarar att avkastningen har varit annorlunda. Se därför upp om en fond är ensam i sin ruta eller om alla fonder i en ruta avviker kraftigt från resten i kategorin. Sätt plus i kanten för fonder som har samma stil som flertalet andra i kategorin.

(2) Nästa steg är att se om förvaltarna tar alltför stor företagsrisk. Det gör du genom att titta på andelen av portföljen i de tio största innehaven (vilket finns för varje fond under ”Innehav”). Normalt har breda fonder inte mer än 25 procent placerat i de tio största innehaven och det ger onödigt hög risk om de tio största står för mer än 50 procent av fonden.

(3) Kontrollera även det historiska risktagandet jämfört med andra fonder i samma kategori (du kan sortera på standardavvikelse i ”Sök fond” under fliken ”Risk och Rating”). Normala fonder ligger nära snittet i kategorin, vilket betyder att om standardavvikelsen tydligt skiljer sig så har förvaltaren en speciell stil.

(4) För drygt två år sedan lanserades Morningstars fondindex, som förutom genomsnitt i kategorierna även visar hur varje enskild fond har utvecklats i förhållande till de grupper som fonden ingår i. Morningstars fondkategorier är placerade i en trädstruktur, vilket betyder att varje enskild fond kan jämföras på flera nivåer. Granska resultaten för de fonder som fortfarande är intressanta under enskilda kalenderår och notera de största avvikelserna från kategorins fondindex.

Dessutom finns en hel del fakta om fonderna som Morningstar inte ger bort gratis via vår hemsida. Därför behöver du även ha tillgång till fondbolagets senaste helårs- eller halvårsrapport för att kunna göra en heltäckande kontroll av de fonder som återstår. Viktigast bland övriga faktauppgifter tycker jag är dessa:

(5) Omsättningshastigheten avslöjar en annan typ av extrem förvaltning, de fonder som gör extremt mycket affärer. Nästa vecka planerar jag att publicera årets analys av de svenska fonder som har högst och lägst omsättning – men omsättningshastigheten är ett nyckeltal som varje fond själv redovisar.

(6) Stora ändringar av fondförmögenheten är också illavarslande, särskilt om fonden har en smal inriktning. De fonder som lyckas ge högst avkastning under en period lockar ofta till sig mycket nya pengar och det är inte alls säkert att förvaltarens stil håller om fonden mångdubblas i storlek. Därför har jag som tumregel att fondens storlek ska ha hållit sig inom samma 10-potens under de senaste fem åren (storleken bör inte ha växt mer än 900% eller minskat mer än 90% de senaste fem åren).

(7) Innan pengar faktiskt placeras i en fond är det även viktigt att kontrollera vad förvaltaren själv skriver om fonden i månadsrapporter och årsberättelser. Ofta är texterna ganska intetsägande, men ibland avslöjar förvaltaren ärligt vad framgången beror på.
Xchecklistor Xfondkategorier Xförvaltare Xköptips Xrisk

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar