PPM-portföljerna tillbaka över bastrenden

Höstens börsuppgång gör att aktiekurserna i USA och Europa nu har klättrat tillbaka över den långsiktiga bastrenden. Rekordlåga räntor motiverar en hög värdering, men det är dags att sänka risken.

Jonas Lindmark 2009-10-21 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn

I flera år har jag använt ”bastrenden” som en enkel modell för att beskriva om aktier generellt är dyra eller billiga. I september 2008 skrev jag att aktiekurserna hade nått tillbaka ned dit – nu är de tillbaka över igen.

Denna bild av utvecklingen använder ett långsiktigt historiskt perspektiv på 50 år, där det är tydligt att aktieplacerarna under flera år kan vara överdrivet optimistiska eller pessimistiska om börsföretagens framtidsutsikter, men till slut så återvänder aktiekurserna tillbaka till en långsiktig trend. Denna ”bastrend” bestäms av BNP-utveckling, börsföretagens genomsnittliga vinstmarginaler och placerarnas avkastnin

gskrav. I ett perspektiv på fem decennier är dessa relativt konstanta.

Den första artikeln om detta här på Morningstar skrev jag i april 2006 med rubriken ”Aktiekurserna är långt över bastrenden” och den senaste i somras med rubriken ”Kvar under bastrenden”. Däremellan har det varit ett dramatiskt börsras förra året och en brant återhämtning i år. Men genom att se utvecklingen ur ett längre perspektiv är det lite lättare att avgöra vilken nivå som är rimlig.

Inflation hotar framöver

Höstens fortsatt branta återhämtning på världens aktiemarknader har gjort att jag nu tycker att den globala aktiemarknaden verkar ha klättrat tillbaka över bastrenden. Detta är förstås ingen exakt vetenskap, eftersom olika placerare har olika avkastningskrav. Men de experter jag litar mest på internationellt är överens om att placerarna nu hunnit ta ut en stor del av nästa konjunkturuppgång i förskott.

Dagens extremt låga räntor gör samtidigt valet svårare. Räntefonder är helt enkelt just nu ett för dåligt alternativ. Men den politiska stimulans som lanserats efter finanskrisen för att hindra en ännu djupare långkonjunktur kommer att tas bort. I takt med att ekonomin börjar fungera normalt så ökar risken för stigande inflation, vilket är det främsta hotet framöver. Under 2010 är det troligt att centralbankerna börjar höja sina styrräntor, vilket är negativt för aktiemarknaden på flera sätt: den direkta effekten är att aktier generellt blir mindre attraktiva relativt räntebärande placeringar, indirekt så påverkas börsföretagens vinster i många branscher, när kapitalkostnaden stiger.

Ändå tycker jag att det verkar mer sannolikt att aktiekurserna fortsätter uppåt det närmaste året, för få vågar stå vid sidan om när aktiekurserna stiger och nästa högkonjunktur gradvis närmar sig. Men höstens branta börsuppgång har ändå ökat risken för en svacka under 2010, om väntan på bättre tider blir oväntat lång.

Sänkt risk

De justeringar jag gjort i PPM-portföljerna är därför främst att sänka risken, genom att öka andelen räntefonder i de två portföljerna med låg risk (1 och 4). Börsuppgången har varit brantast på tillväxtmarknader och andra högriskplaceringar, så jag ökar andelen USA, samt minskat ytterligare i årets vinnare svenska aktier, internet och småbolag. Mer om den exakta fördelningen finns i dagens analys ”PPM-portföljer 21/10” (länk ovan till höger).

Notera att själva PPM-testet, som tidigare med hjälp av svaren på fem frågor har pekat ut en portfölj, tillfälligt saknas på sajten. Vi planerar att lansera en ny version tisdag 1 december.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar