Kolla både Xray och Style Box

Att skilja duktig förvaltare från dem som bara haft tur är ibland svårt, men att använda Xray och jämföra med konkurrerande fonder är ett bra hjälpmedel, särskilt om avvikelsen finns i fondernas Style Box.

Jonas Lindmark 2010-02-11 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar Rating är baserad på historisk information, men oberoende utvärderingar visar att fondbetygen gör viss nytta som hjälpmedel för att hitta fonder som i framtiden utvecklas bättre än snittet i kategorin. Förklaringen är rimligen att vissa faktorer som påverkat den historiska utvecklingen – särskilt avgifter och förvaltarens skicklighet – fortsätter att gälla framöver.

 

Olika stil eller för bred kategori

 

Men det finns även andra faktorer som förklarar skillnader mellan fonders historiska utveckling, som inte alls behöver gälla framöver. Dels kan förvaltaren ha en annorlunda ”stil” än konkurrenterna, vilket betyder att fonden främst investerar i en viss typ av aktier (till exempel småbolag eller bolag med hög tillväxt). Dels finns det ofta ett så litet antal fonder av en viss typ att de placeras i en bredare kategori tillsammans med liknande fonder (till exempel är Baltikumfonder och Balkanfonder båda placerade i den bredare kategorin ”Östeuropa ex Ryssland”).

 

Bästa sättet att upptäcka om det är risk att det är denna typ av faktorer som förklarar skillnaderna i fondernas resultat (och därmed kanske ett tillfälligt högt fondbetyg) är förstås att i detalj granska fondernas innehav. Men detta är tidskrävande och dessutom ganska svårt om man inte har några hjälpmedel.

 

Xray och Style Box

 

Här på Morningstars sajt finns dock två hjälpmedel som underlättar denna typ av jämförelser: Xray och Style Box. Båda är baserade på nyckeltal för fondernas samtliga innehav, men medan Xray berättar om skillnaden i fondernas innehav ur flera olika dimensioner, så fokuserar Style Box på de två dimensioner som ofta skiljer sig åt mellan fonder i samma kategori.

 

Xray finns dels i portföljhanteraren, men för en tillfällig jämförelse går det även att markera upp till 10 fonder i Sök fond (till vänster om fondernas namn) och sedan klicka på ”Xray”. Skillnader mellan fonderna är sedan ofta lättast att hitta på sidorna Regioner, Stil eller Branscher.

 

Style Box finns på sidan ”Innehav” för den enskilda fonden och visar var tyngdpunkten finns i fondens innehav i två dimensioner. Fonder som främst investerar i högt värderade aktier (vilket normalt är aktier i börsbolag med hög tillväxt) hamnar till höger, medan de som fokuserar på motsatsen – ”värdeaktier” – hamnar till vänster. Fonder som främst har aktier i de största börsbolagen hamnar i någon av de tre övre rutorna, medan en hög andel småbolag placerar fonden i nedre delen av diagrammet. Dessutom finns fördelningen mellan de nio rutorna i Style Box även med som en del av analysen i Xray.

 

Enbart senaste portföljen

 

Mitt tips är att innan du investerar i en fond baserat på argumentet att den verkar lyckas mycket bättre än konkurrerande alternativ, så kontrollera fördelningen i fondens innehav jämfört med konkurrenterna via Xray och Style Box. Om det råkar vara så att fonden avviker kraftigt i innehav eller om andra fonder som har samma avvikelse också råkar ha haft en väldigt bra utveckling, så är det ett varningstecken.

 

Tyvärr är den Xray och Style Box som visas på Morningstars sajt enbart baserad på de senaste rapporterade innehaven i fonden (historiska jämförelser finns dock i andra tjänster, till exempel Morningstar Direct). Och om man enbart granskar de senast rapporterade innehaven, så finns risk att fonden numera investerar ungefär som konkurrenterna, men att den tidigare avvek kraftigt. Ett sätt att upptäcka det är att kontrollera fondens årsrapporter ett antal år bakåt och se om förvaltningen ändrats kraftigt. En vanlig orsak till detta är att fonden har bytt ansvarig förvaltare.

 

Verkligheten är tyvärr att förvaltare som har en extrem strategi förr eller senare kör i diket. Fler tips om hur du kan leta avvikelser hos fonder finns i ”Sju tecken på bra normal fonder” (länk ovan till höger).


Xfondbetyg Xfondkategorier Xmorningstar Xsmåbolag Xvärdefonder

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar