Betala för skicklighet, inte active share

Debatten om ifall storbankernas fonder avviker för lite mätt som active share utgår från påståendet att detta nya nyckeltal förutspår bra resultat. Men AQR har bevisat att sambandet inte håller.

Jonas Lindmark 2015-05-28 | 14:37
Facebook Twitter LinkedIn

Påståendet att riktigt aktivt förvaltade fonder även i snitt presterar bättre är ett argument som många tycker är avgörande, både i debatten om aktivt förvaltade fonder och i tvisten om Swedbank Robur har vilselett sina kunder.


Om det vore sant, så skulle det gå att tjäna pengar på att hitta de fonder som avviker mest från en passiv indexfond. Det skulle räcka att räkna ut aktiefonders ”active share”, som beräknas genom att summera fondens avvikelse från varje akties vikt i jämförelseindex och dela med två. Om resultatet är 0 procent betyder det att fonden vid rapportdatum äger exakt samma fördelning som index, medan 50 procent betyder att hälften av fondens portfölj är annorlunda än index. 100 procent vore i så fall bäst – men märkligt nog betyder det att fonden inte alls köper någon av de aktier som jämförelseindex säger att fonden ska köpa (vilket kanske är mer vilseledande?).


Cremers och Petajisto

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

För att läsa denna artikel krävs medlemskap

Bli medlem gratis
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies