Försvara valfriheten inom PPM mot förtal

Både Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten använder förlusterna i Falcon Funds som argument för att minska antalet PPM-fonder från 850 till 10. De förtiger att de svenska förvaringsinstituten ger ett mycket starkare skydd. Vågar SEB säga emot FI och försvara de svenska fonderna?

Jonas Lindmark 2017-02-02 | 16:31
Facebook Twitter LinkedIn

I slutet av september presenterades den senaste statliga PPM-utredningen (SOU 2016:61). Och den här veckan kom remissvaren från de tyngsta instanserna Finansinspektionen (FI) och Pensionsmyndigheten.


Båda har valt att fokusera på att PPM-spararna förra året förlorade uppåt 1,2 miljarder kronor på sannolikt brottsligt svindleri inom Falcon Funds, samt dragit slutsatsen att detta är argument för att drastiskt minska antalet PPM-fonder. FI är tydligast med att vilja minska från dagens 850 ända ner till ungefär 10 fonder, det som kallas ”Alternativ 2” i en tidigare PPM-utredning. Deras resonemang förtiger dock avgörande fakta.


Förvaringsinstitut ger skydd


Falcon Funds har en juridisk konstruktion kallad Sicav som är vanlig i flera andra länder i Europa. Den innebär att fonden är mer lik ett vanligt aktiebolag, men med rörligt antal aktier. Hittills har Sicav inte varit tillåtna i Sverige, men de föreslås blir tillåtna av fondutredningen (SOU 2016:45). Det finns alltså skäl att Falcon Funds blev registrerat på Malta, motsvarande juridiska konstruktion är idag inte tillåten i Sverige.


Den svenska fondlagen (2004:46) i kapitel 3 innehåller ett krav att varje fond måste utse ett förvaringsinstitut med övergripande ansvar, som står under svenska FI:s tillsyn. Det ska sköta nästan allt praktiskt när det gäller fonden: försäljning och inlösen av andelar, övervakning av penningflöden, förvaring av fondens tillgångar, hantering av fondens investeringar, samt beräkning av fondens andelsvärde varje dag. De två sista är extra viktiga eftersom de innebär att förvaringsinstitutet måste kontrollera att alla investeringar är lagliga och ligger inom fondbestämmelserna, samt att de även varje dag ska kontrollera att all information om tillgångarnas marknadsvärde är korrekt.


Att detta är så viktigt beror på att enligt kapitel 3 paragraf 15 i fondlagen så har förvaringsinstitutet ett strikt ansvar att ersatta en skada som beror på att investeringar gjorts som bryter mot fondlagen eller mot fondbestämmelserna. Det räcker med oaktsamhet, så måste förvaringsinstitutet ersätta fondens förluster.


Svensk storbank


De flesta mindre fondbolag i Sverige har SEB som förvaringsinstitut. Några har istället en annan av storbankerna. Det betyder att även om PPM-sparare väljer fonder som förvaltas av väldigt små svenska fondbolag, så kommer deras pengar och fondernas tillgångar att finnas i en depå hos en storbank med stora kontrollresurser. Och om den person som förvaltar en fond registrerad i Sverige ändå lyckas genomföra någon typ av svindleri, likt det som verkar ha inträffat hos Falcon Funds, så har det varit ett brott mot lagen och fondbestämmelserna vilket gör att storbanken blir skyldig att betala skadestånd till fonden.


Svenska fondbolag betalar en del av sina intäkter till förvaringsinstituten, så de har all anledning att kräva att fördelen med detta är tydlig för fondernas kunder. När nu FI och Pensionsmyndigheten argumenterar som om det inte finns ett extra skydd tack vare de svenska förvaringsinstituten, så liknar det indirekt förtal. Därför vore det logiskt om förvaringsinstituten med SEB i spetsen försvarar sig och tydligt uttalar att de som sparar i svenska fonder har ett mycket starkare skydd än de PPM-sparare som blev övertalade att välja Falcon Funds.


Vågar SEB ?


Men samtidigt är FI kontrollmyndighet med mycket makt, så det är inte självklart att SEB vågar säga emot. Jag hoppas ändå att vi fondsparare snarast får tydliga besked att svenska fonder är mycket tryggare investeringar än Falcon Funds på Malta.


En bättre lösning för att minska svindleririsken än att minska antalet PPM-fonder från 850 till 10 vore att Pensionsmyndigheten i sitt samarbetsavtal med fondbolagen lägger till ett krav att fonderna ska ha förvaringsinstitut med tillräcklig finansiell styrka att vid brott mot fondbestämmelserna som orsakar förluster kunna kompensera den skada som uppstått. Detta borde gå att genomföra ganska snabbt.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar