Nu ger vi pris till försiktiga fondteam

Nästa vecka är det premiär i Sverige för Morningstar Fund Awards, en utmärkelse som fokuserar på att hitta team av fondförvaltare som både uppnått hög avkastning och tagit klart lägre risk än snittet.

Jonas Lindmark 2017-03-09 | 16:03
Facebook Twitter LinkedIn

På måndag 13 mars offentliggör vi för första gången vinnarna av ”Morningstar Fund Awards” här i Sverige. I många andra länderna i Europa har utmärkelsen funnit flera år redan.

 

Fram till för ett år sedan gav Morningstar här i Sverige istället utmärkelsen ”Årets stjärnförvaltare” tillsammans med Dagens Industri (mer om detta i ”Elva förvaltare i toppform”, länk ovan till höger). Fokus då var på att peka ut de individer som både hade lyckats allra bäst föregående år, men också hade presterat i topp långsiktigt mätt som Morningstar Rating.

 

Den mest uppenbara kvalitetshöjningen är att nya Fund Awards även försöker summera hur bra alla ett fondföretags fonder har presterat jämfört med konkurrenterna. Vinnarna av ”House Awards” har det bästa snittet bland de fondbolag som har minst 5 aktiefonder och 3 räntefonder med fem års historik som säljs i Sverige.

 

Sträng riskjustering

 

Fast mer avgörande för resultatet och värdet för fondspararna är att priserna till enskilda fonder i nya Fund Awards har en strängare riskjustering, som tydligare belönar fonder som lyckas prestera lika bra som konkurrenterna samtidigt som värdeutvecklingen är betydligt stabilare.

 

Morningstar beräknar fondernas risktagande genom att granska hur stora förluster som uppstår under nedgångar. Detta ger flera fördelar, för fonder som tar lägre risk ur detta perspektiv passar bra ihop med de flesta människors behov. Annars brukar det välkända statistiska måttet standardavvikelse användas för att utvärdera osäkerheten i en investering, men då straffas även plötslig värdeökning. Morningstars granskningar av fondernas historiska resultat har tydligt visat att just små förluster under börsnedgångar är väldigt värdefullt för att nå långsiktigt bra resultat. Det stämmer även rent matematiskt, för till exempel så krävs det 100 procent värdeökning för att ta igen en värdeminskning på 50 procent.

 

Resultatet av riskjusteringen är att segrarna i nya Fund Awards sällan är de fonder som nått den allra högsta avkastningen i sin kategori. De extrema vinnarna under börsuppgångar har nämligen nästan alltid innehav som även faller brant under nedgångar. Ett bra exempel är Sveriges största fond AP7 Aktiefond som har högst risk bland de 5-stjärniga fonderna i sin kategori. Istället är vinnarna av våra Fund Awards fonder som varit bland de bästa både genom att leverera hög avkastning och genom att göra det med lågt risktagande.

 

Hela team

 

Värt att nämna är också att priserna i Fund Awards går till fonderna och därmed till fondbolagen. I ”Årets stjärnförvaltare” var fokus istället på de individer som förvaltat och om en förvaltare bytte jobb så följde utmärkelsen med till det nya jobbet. Vilket synsätt som är mest rättvist kan diskuteras och varierar beroende på fondbolagets organisation och hur smal fondens inriktning är.

 

Men hos många fondföretag har utvecklingen de senaste åren gått mot mer centraliserade processer där förvaltningens resultat påverkas av fler individer i organisationen och även fler externa parter. Jämfört med när vi lanserade ”Årets stjärnförvaltare” i januari 2001 så har det därför blivit mer rättvist att istället ge utmärkelser till fonder och därmed till hela de organisationer som står bakom ovanligt bra förvaltningsresultat.


Xfondbetyg Xförvaltare Xmorningstar Xstjärnförvaltare

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings