Så väljer du rätt återbetalningsskydd

Vad händer med din tjänstepension om du dör? 63 procent svarar att de inte vet. Men det är viktigt att välja rätt. Valet står inte bara mellan högre pension till dig eller mer pengar till dina arvingar, utan avgör även hur flexibla uttagen blir. En guide i 5 steg.

Jonas Lindmark 2018-02-15 | 15:54
Facebook Twitter LinkedIn

63 procent av svenskar mellan 25 och 65 år svarar nyligen nej på frågan ”Vet du vad som händer med pengarna som betalats in till din tjänstepension om du dör före 65 års ålder?” Undersökningen bekostades av Fora, som är valcentral för Avtalspension SAF-LO.


Höginkomsttagare har ofta miljonbelopp i sina pensionsförsäkringar, så särskilt för dem verkar det självklart att ta reda på om de har eller saknar återbetalningsskydd, vilket avgör vem som får kapitalet vid ett dödsfall. Men ännu viktigare är att ta reda på om det nuvarande valet är korrekt, eller om det borde ändras.


Försörjning eller sparande?


Det svåra är att en pensionsförsäkring kan ses antingen som en individuell källa till försörjning, eller som ett skattegynnat sparande. Den statlig pension betalas alltid ut livsvarigt, men enbart till dig personligen och medan du lever. Det beror på att syftet är att ge försörjning, inte att gynna dina arvingar. Historiskt har även tjänstepensionerna varit förmånsbaserade, vilket betyder att de ger en viss pension per månad så länge du lever. När en pensionär dör får övriga pensionärer arvsvinster. Både samhället och arbetsgivare skapade änkepensioner och familjeskydd som komplement.


Motsatsen är det individuella pensionssparandet, som blev väldigt attraktivt på 1970-talet när marginalskatterna var höga, inbetalda premier var avdragsgilla och avkastningen inom försäkringen var skattefri. I början på 1990-talet kom sedan fondförsäkringar som gjorde att detta sparande kunde ske i aktiefonder och avkastningen kunde bli mycket hög. Dessa sparförsäkringar var normalt utformade så att pengarna vid dödsfall gick vidare till arvingarna.


Pådrivet av försäkringsmäklare som såg chansen att tjäna stora provisioner på inbetalda premier har allt fler ”10-taggare” (privatanställda med lön över 10 inkomstbasbelopp per år) flyttat sin tjänstepension från de gamla förmånsbaserade systemen till individuella försäkringar med större valfrihet, med också högre kostnader. Dessa ses mer som personligt sparande, och har ofta återbetalningsskydd.


Kring år 2000 bytte arbetsmarknadens parter till nya premiebaserade tjänstepensioner, där en viss procent av lönen betalas in per år till en pensionsförsäkring. De ger också möjlighet att välja återbetalningsskydd, ibland är det även förvalt. Men samtidigt minskar möjligheten till försörjning livet ut, eftersom livsvarig utbetalning kräver arvsvinster och därmed utesluter återbetalningsskydd.


Guide i 5 steg


Men vad ska just du välja? Återbetalningsskydd som gynnar arvingarna? Eller fokusera på din egen försörjning och se till att få arvsvinster och livsvarig utbetalning? Här är en guide i fem steg:


(1) Återbetalningsskydd är ganska onödigt om du inte har några förmånstagare (enbart make, sambo, registrerad partner och barn räknas). Då blir resultatet normalt bara att din pension blir lite lägre och när du dör går de pensionspengar som finns kvar till allmänna arvsfonden.


(2) Dock finns ibland även en personlig fördel med återbetalningsskydd. Om du medan du fortfarande arbetar har otur och blir långvarigt sjuk eller får en dödlig sjukdom, då kan återbetalningsskyddet ge större möjlighet att ta ut pensionspengarna tidigare och/eller snabbare. Däremot om du har valt att få arvsvinster, så ingår du i ett kollektiv där pengarna från de som dör ger försörjning till de som lever längre. Därför krävs ofta en hälsokontroll för att få byta till återbetalningsskydd.


(3) Om du har små marginaler i din ekonomi så tänk på att återbetalningsskyddet är en dold kostnad. Så länge du är ung spelar det lite roll eftersom arvsvinsterna du missar är små (få jämnåriga dör och de flesta av dem har litet pensionskapital). Kring 60 års ålder ökar risken att dö och mer pengar finns insatt, så därmed stiger även den dolda kostnaden för återbetalningsskyddet brant med stigande ålder. Omvänt stiger då de arvsvinster du får per år om du avstår från återbetalningsskyddet och överlever.


(4) Återbetalningsskyddet är en kostnadseffektiv livförsäkring eftersom försäkringsbolaget inte tar ut någon vinstmarginal, alla pengar går vidare. Behovet av en livförsäkring beror på hur svårt partner eller barn skulle få att klara sig vid ett dödsfall. Tänk på att behovet kanske är större än det belopp återbetalningsskyddet skulle ge, så att det behövs ytterligare försäkringar (separata livförsäkringar kallas ofta familjeskydd, men finns till exempel även som en del av bolån).


(5) Fast som sagt är den grundläggande funktionen hos pensionssparande att ge försörjning livet ut. Individuella fondförsäkringar ger sällan möjlighet till livsvarig utbetalning, istället krävs att försäkringen ingår i ett kollektiv som delar på arvsvinster. I samband med pensioneringen går det ofta att flytta fondförsäkringar till traditionella livbolag med livsvarig utbetalning. Fråga vilka möjligheter dina nuvarande pensionsförsäkringar ger och även om du har flytträtt.


Xchecklistor Xpensioneringsplan Xpensionssparande

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar