Skärpta krav på fondinformation

Jonas Lindmark 2001-06-21 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn
Finansi
nspektionen skickar nu ut en enkät till 20 svenska fondbolag, där de ska svara på vilken information de ger till kunderna före påbörjat fondsparande, i samband med börjat fondsparande, under tiden för fondsparande och vid fondbyte eller försäljning

. På flera punkter kommer svaren att bli knappa eller nekande, enligt DI:s bedömning.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar