Betänkande om investeringsfonder överlämnat

Jonas Lindmark 2010-10-22 | 17:19
Facebook Twitter LinkedIn

Investeringsfondsutredningen har 22 oktober överlämnat sitt betänkande "Fondverksamhet över gränserna - Genomförande av UCITS IV-direktivet" (SoU 2010:78) till finansmarknadsminister Peter Norman. Det nya EU-direktivet syftar främst till att öka möjligheterna till effektiv förvaltning av värdepappersfonder, att göra det enklare för fondförvaltare att verka i andra medlemsstater än den egna samt

att stärka konsumentskyddet genom att förbättra informationen till investerare/fondsparare.

Läs mer: Finansdepartementet

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar