Fondsparandets fördelning tredje kvartalet

Jonas Lindmark 2010-11-11 | 15:15
Facebook Twitter LinkedIn

Månadsstatistik har redan visat att det rekordstora inflödet till fonder under 2009 (netto 134 miljarder kronor) fortsatt under 2010, om än i lugnare takt. Nu visar kvartalsstatistiken från Fondbolagens Förening även hur fondsparandet var fördelat mellan olika kundkategorier, till exempel hushållens direktsparande och företagens fondsparande. Under de tre första kvartalen 2010 nettosparades 49 miljarder kronor i fonder, varav 23 miljarder via fondförsäkring. Inflödet avtog dock under tredje kvartalet och hushållen fortsatte att ta ut pengar netto ur aktiefonder. PPM-spararna har flyttat 2,8 miljarder från aktiefonder till räntefonder. Istället är det gruppen "Företag" som står för nästan hela nysparandet i aktiefonder. Notera dock att fondsparandet via mellanhänder som Avanza, Nordnet o

ch andra depåbanker räknas som "företag" i statistiken.

Läs mer: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar