Ett urbota dumt förslag

Jonas Lindmark 2011-10-18 | 15:42
Facebook Twitter LinkedIn

Nu upprepas och förstärks kritiken mot finansdepartementets förslag på ny fondskatt, i en rapport från Fondbolagens Förening med rubriken "5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande." Bakgrunden är att lagstiftarna eftersträvar rättvisa mellan direktägda värdepapper (där utdelningar och räntor beskattas varje år) och fonder (där investeraren kan skjuta på skatten tills vinsten realiseras, vilket vid långsiktigt sparande ger extra avkastning på skattekrediten). Dagens lagstiftning tvingar fonder registrerade i Sverige att lämna utdelning för att undvika dubbelbeskattning hos spararna, vilket i finansdepartementets förslag ersätts med en schablonskatt 0,12 procent på allt fondsparande.

Förändringen kallas "ett urbota dumt förslag" och Fondbolagens Förenin

g påstår att den nya skatten skulle snedvrida konkurrensen och särskilt slå mot äldre, låginkomsttagare och barn.

[som jag påpekade förra året i "Dolda motiv bakom kritiken av nya fondskatten" så är den nya skatten bara 10 kronor per månad för den som har ett fondsparande värt 100.000 kronor. De som främst påverkas negativt är därför de verkligt förmögna, särskilt om de idag har sitt sparande utomlands i till exempel Luxemburg för att undvika att betala skatt på de utdelningar och räntor som fonderna får in. -JL]

Läs mer: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar