Ändrad skatt på fondsparande från 1 januari

Jonas Lindmark 2011-12-13 | 11:13
Facebook Twitter LinkedIn

Den 1 januari 2012 träder nya skattebestämmelser för direktsparande i fonder i kraft. Skatten på själva fonden försvinner, medan en ny skatt på innehav av direktägda fondandelar införs. Skatten innebär att du som fondsparare från och med nästa år (2012) kommer att betala skatt på en schablonintäkt (ränta) baserad på hur stort fondsparande du har vid årets ingång plus insättningar under året. Denna intäkt kommer att stå förtryckt i deklarationen (först 2013) som inkomst av kapital och det är på den intäkten man sedan skall betala skatt. I praktiken blir det en schablonskatt som motsvarar 0,12 procent av summan av sparkapitalet vid årets början och insättningar under året. Ett fondinnehav på 100.000 kronor och insättningar på 100.000 kronor ger en skatten på 240 kronor. Den nya fondskatte

n tas inte ut på fonder i en kapitalförsäkring eller på ett investeringssparkonto, som har en annan typ av schablonskatt (avkastningsskatten).

Läs mer: Swedbank Robur

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar