Svenska fondsparare väljer lägre avgifter

Jonas Lindmark 2016-05-17 | 13:20
Facebook Twitter LinkedIn

Trenden med att svenska sparare väljer fonder med lägre avgifter fortsätter, visar den nionde upplagan av AMFs undersökning av avgiftsutvecklingen på den svenska fondmarknaden. Den genomsnittliga årliga avgiften har bara sjunkit marginellt: från 1,71 till 1,70 procent per år för aktiefonder och från 1,56 till 1,47 procent per år för blandfonder.

Men när hänsyn tar till hur mycket pengar som spararna har investerat i olika fonder så är snittavgiften lägre. Kostnaden mätt som kapitalviktad förvaltningsavgift i svenskregistrerade fonder är 0,87 procent per år för aktiefonder (ovägt snitt 1,28%) och 0,76 procent för blandfonder som inte är fond-i-fond (ovägt snitt 1,12%). Skillnaden är dock inte lika stor för blandfonder som är fond-i-fond, kapitalviktat snitt är 1,26 procent jämf

ört med ett ovägt snitt på 1,30 procent per år. Underlaget till rapporten kommer från Morningstar och per den 31 december 2015 är antalet fonder 2995 stycken, varav 1832 aktiefonder och 350 blandfonder.

[att fonder med låga avgifter ofta innehåller mycket mer pengar visar att spararna föredrar låga avgifter, särskilt som marknadsföring och försäljningskampanjer främst brukar gälla fonder med höga årsavgifter. Resonemanget bygger på de fondval som svenska fondsparare har gjort bland svenskregistrerade fonder, däremot saknas information om hur mycket pengar svenska fondsparare har placerat i utländska fondföretags fonder. -JL]

Läs mer: AMF Fonder

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar