Söderberg & Partners sågas av Konsumentverket

Jonas Lindmark 2016-07-05 | 12:13
Facebook Twitter LinkedIn

Försäkringsmäklaren Söderberg & Partners har enligt Konsumentverket brutit mot marknadsföringslagen, skriver SvD Näringsliv. En granskning i tidningen i februari pekade ut flera fel och enligt Otto Johansson Hansson, jurist på Konsumentverket, strider Söderbergs information mot myndighetens överenskommelse med Fondbolagens Förening om hur fonder ska marknadsföras.

Konsumentverket skriver i ett färskt beslut att bolagets marknadsföring "riskerar i märkbar mån påverka konsumentens förmåga fatta ett välgrundat affärsbeslut". Konsumentverket slår också ned på Söderberg & Partners användning av jämförelseindex och hur säljmaterialet jämför trygghetsfonderna med andra fonder.

Näst steg i processen är att Söderberg & Partners svarar på Konsumentverkets skrivelse. När Söderber

g & Partners har svarat, vilket ska ske i september, kommer Konsumentverket att fatta beslut om myndigheten går vidare med ytterligare åtgärder. Det kan bli att ärendet läggs ned, en uppmaning att upphöra med viss marknadsföring, eller en rättslig åtgärd, till exempel en stämning i marknadsdomstolen.

Läs mer: Svenska Dagbladet

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar