Hög kostnad för flytt av pension – hela listan

Jonas Lindmark 2017-06-23 | 9:52
Facebook Twitter LinkedIn

De försäkringsbolag som tar mest betalt kräver över 5 procent av sparkapitalet i en individuell tjänstepension för att hantera flytten till ett annat bolag, visar en sammanställning i SvD Näringsliv med 13 alternativ. Dyrast är SEB Tryggplan traditionell, att flytta 300.000 kronor kan kosta upp till 16.000 kronor. Länsförsäkringar, Movestic och Swedbank tar som mest 15.500 kronor för samma flytt.
Billigast är Avanza, Brummer Life, Danica och Nordnet där flytt av samma belopp kostar 0 kronor. Flyttavgiften kan även variera beroende på om försäkringen är tecknad direkt hos försäkringsbolaget via internet eller via en rådgivare som har fått provision. Både Skandia och SPP har gratis flytt av försäkringar som tecknats direkt via internet, men tar ut avgifter på 2-5 procent (Skandia) el

ler 1 procent (SPP) för flytt om försäkringen har tecknats på annat sätt. Tabellen bygger på Konsumenternas försäkringsbyrås jämförelse, som finns på deras hemsida.

Läs mer: Svenska Dagbladet

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar