Beslut om ny årlig hållbarhetsöversikt

Jonas Lindmark 2017-12-04 | 12:55
Facebook Twitter LinkedIn

Fondbolagens Förening har bestämt en ny standard för fonders hållbarhetsinformation som alla medlemmar ska följa. Den uppfyller de nya lagkrav som gäller från årsskiftet och är tänkt att ge fondsparare överblick över fonders hållbarhetsarbete.

Från 1 januari 2018 ska fonders informationsbroschyr och årsberättelse berätta om hur förvaltningen tar hänsyn till miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Den nya hållbarhetsöversikten ska uppdateras minst en gång per år och senast 31 mars med konkreta exempel från föregången år. Den måste innehålla följande sex rubriker: Hållbarhet för oss, Hållbarhet i investeringsprocessen, Hållbarhet i ägararbetet, Hållbarhets- och temafonder, Resurser och åtaganden för hållbarhet, Vill

du veta mer.

Läs mer: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar