PPM-förslagen skulle försämra konkurrensen

Jonas Lindmark 2018-02-21 | 16:19
Facebook Twitter LinkedIn

De negativa konsekvenserna av PPM-reformen som riksdagens Pensionsgrupp föreslår står inte i proportion till deras syfte och förslagen brister i träffsäkerhet, skriver Konkurrensverket i sitt svar (Dnr 681/2017) på remissen av finansdepartementets PM. Förslagen ger heller ingen trygghet för att det inte skulle kunna ske oseriösa eller rent kriminella beteenden.

Konkurrensverket avstyrk

er förslagen att kräva avkastningshistorik, att minsta förvaltat kapital per fond måste vara 500 miljoner kronor, att förvaltare måste påstå att de tar hållbarhetshänsyn, samt att nysparande stoppas om Pensionsmyndigheten äger mer än 50 procent av fonden. Att genomföra dessa förslag skulle betydligt försämra konkurrensen på den svenska fondmarknaden.

Läs mer: Konkurrensverket

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar