​SPP lanserar fossilfri faktorfond

Jonas Lindmark 2018-10-24 | 10:51
Facebook Twitter LinkedIn

24 oktober startar SPP Global Multifactor Plus, ett mellanting mellan en passiv indexfond och en aktivt förvaltad fond. Strategin är en variant av det Morningstar kallar aktiv beta, kombinerat med att välja bort aktier i företag inriktade på olja, kol och naturgas.

Fonden ska ha samma fördelning av pengarna på branscher och geografiska regioner som sitt jämförelseindex, men inom dessa väljs börsbolagen baserat på fyra faktorer: momentum (med tesen att aktier som utvecklats bättre än snittet fortsätter att utvecklas bra), värde (med tesen att lågt värderade aktier utvecklas bättre än högt värderade), storlek (med tesen att företag med lågt marknadsvärde i genomsnitt har högre avkastning än de med högt) och volatilitet (med tesen att aktier med lägre prissvängningar ger högre ris

kjusterad avkastning än aktier med kraftiga svängningar).Detta har SPP och moderbolaget Storebrand valt att kalla "faktorfond". Dessutom väljer fonden bort börsbolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen, eller som har stora fossilreserver.

Förvaltningsavgiften anges till 0,75 procent per år, medan årlig avgift är 0,76 procent (enligt faktablad KIID daterat 2018-10-24). Som jämförelse har den normala indexfonden SPP Aktiefond Global förvaltningsavgift 0,3 procent och årlig avgift 0,32 procent per år.

Läs mer: SPP Fonder

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar