Ökat intresse för branschfonder

Misslyckandet för IT-fonderna fortsatte under 2004-2008 och förklarar en stor del av misstron mot branschfonder. Men nu lanserar Xact sju sektor-ETF och öppnar för ett ökat intresse både hos aktiva fondsparare och hos förvaltare.

Jonas Lindmark 2010-09-30 | 16:04
Facebook Twitter LinkedIn

IT-fonderna är den stora besvikelsen de senaste tio åren. Minus 72 procent sedan världsindex passerade toppen i början av september 2000, medan globalfonderna har tappat hälften så mycket sedan toppen. Även om man bortser från det tre år långa börsraset efter bubblan år 2000, så var avkastningen från IT-fonder under femårsperioden 2004-2008 klart sämre än både globalfonder och genomsnittet för aktiefonder.


2009 kom dock en rejäl revansch, fondindex för kategorin ”Branschfond, ny teknik” steg i snitt 52 procent förra året. Och hittills i år så har IT-fonderna åtminstone klarat sig med en något mindre nedgång än globalfonderna, frä

mst tack vare de förvaltare som fokuserar på aktier i svenska IT-bolag.


80 procent USA


En viktig förklaring till den återkommande besvikelsen jämfört med förväntningarna under IT-bubblan för tio år sedan är den amerikanska dominansen. Många av de största IT-företagen är noterade i New York och globala aktieindex för IT-branschen innehåller fortfarande nästan 80 procent USA-aktier. Och dels har dollarn tappat rejält i köpkraft sedan början av 2000-talet. Dels är det med facit i hand uppenbart att aktiemarknaden då kraftigt övervärderade den framtida utvecklingen för amerikansk ekonomi.


Men fiaskot för IT-fonder är nog den viktigaste förklaringen till att av det sammanlagda svenska sparandet i aktiefonder på drygt 1000 miljarder kronor, så var bara 36 miljarder placerat i branschfonder per sista augusti, enligt Fondbolagens Förening. Samtidigt var 382 miljarder placerat i olika typer av landfonder – alltså drygt tio gånger mer.


Sju branschfonder från Xact


Men framöver verkar det rimligt att branschfonder får en revansch. När allt fler fondsparare upptäcker hur svårt det är att förstå alla de faktorer som påverkar aktiemarknaden i ett enskilt land, så tror jag att de som är intresserade av aktiva placeringar kommer att bli mer intresserade av branschfonder. De ger ett renare urval, eftersom fondens placeringsbestämmelser drar gränsen baserat på den faktiska verksamheten i börsbolaget.


Ett tecken på ett större intresse är noteringen av börshandlade fonder (ETF) på Stockholmsbörsen som enbart placerar i vissa branscher. Bland de svenska fondbolagen så var HQ först i maj/juni med fyra alternativ och den här veckan lanserar Xact sju sektor-ETF med nordiska aktier. Dessa kommer knappast att locka särskilt många vanliga småsparare, men bland aktiva fondsparare hos nätmäklarna och bland förvaltare av fond-i-fond borde de väcka stort intresse.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar