Välj rätt sorts Asienfond

Numera säljs fem sorters Asienfonder i Sverige, med stor skillnad i fördelningen mellan länder. Beroende på vilken typ av investerare du är så kan Asean- eller Pacific-fonder passa bäst.

Jonas Lindmark 2012-07-04 | 15:27
Facebook Twitter LinkedIn

Backa tio år så var det inte så stor skillnad mellan Asienfonderna. Några investerade visserligen även i Japan, men i övrigt låg fokus på de fyra asiatiska ”tigrarna” Hongkong, Singapore, Sydkorea och Taiwan.


Kinas starka tillväxt och ökad andel börsnoterade kinesiska företag har dock skapat nya möjligheter, samtidigt som aktiemarknaderna har mognat även i andra delar av Asien. Numera finns fem olika sorters Asienfonder.


Asien inklusive Japan är den bredaste typen, som på engelska ofta heter ”Pacific”. De köper främst aktier börsnoterade i Japan (snitt 33%), Kina (15%) och Australien (11%). Andelen i andra folkrika länder som Indien (3%) och Indonesien (2%) är mycket mindre, vilket beror på att deras aktiemarknader har ett lägre sammanlagt marknadsvärde. Två svenska exempel är AMF Asien Stilla Havet och Banco Fjärran Östern.


Asien & Australien ex Japan är nästan lika bred, endast Japan ingår inte. Största länder är Australien (snitt 24%), Kina (16%), Hongkong (13%) och Sydkorea (11%). Flera av dessa fonder investerar inte alls i Indien, men fördelen med att ha med Australien är att råvaruexporten där balanserar importberoendet hos flera av de andra länderna. Svenska exempel är Öhman Etisk Index Pacific och Simplicity Asien.


Asien ex Japan innehåller de äldsta svenska Asienfonderna och de fyra storbankerna har minst en var i denna kategori. Skillnaden mot föregående kategori är främst att Australien inte ingår, vilket gör att den kinesiska dominansen ökar till 27 procent på fastlandet och 12 procent i Hongkong. Till skillnad från de två följande typerna så investerar dessa fonder även i Indien, men andelen är även här liten i förhållande till landets befolkning, i snitt bara 5 procent. Bara drygt en femdelen av dessa fonders aktieportföljer är placeringar nere i Sydostasien, fördelat på Singapore (7%), Indonesien (5%), Malaysia (5%) och Thailand (5%).


Asean är kategorin för investerare som vill satsa i denna region söder om Kina. Fördelningen är i snitt främst Singapore (30%), Indonesien (22%), Malaysia (20%) och Thailand (18%). Inget svenskt alternativ finns och antalet utländska alternativ är litet.


Kina och närliggande brukar på engelska kallas ”Greater China” och inkluderar Hongkong, Macao och Taiwan. Fördelningen skiljer sig inte så mycket från normala Asienfonder, men andelarna blir större: Kina (snitt 58%), Taiwan (20%) och Hongkong (18%). Svenska exempel är Carnegie Kina och Swedbank Robur Kina.


Vilken sort är bäst? Svaret beror på din framtidstro och vilken typ av investerare du är. För passiva långsiktiga investerare är det rimligen bättre med de bredaste alternativen, som ger förvaltaren större frihet att anpassa innehaven till den ekonomiska utvecklingen. För aktiva investerare ger de smalare kategorierna kombinerat med rena landfonder bättre möjlighet att själv styra investeringarna och större möjlighet att dra nytta av specialiserade förvaltares kompetens.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar