Stockholmsbörsen dopad av svag krona

Räknat i USA-dollar passerade de flesta börser i Europa toppen i somras och rasade sedan brant. Börsnedgången i höstas lockade amerikaner till fyndköp, men tänk på att det omvända händer när kronan stärks.

Jonas Lindmark 2015-03-05 | 10:00
Facebook Twitter LinkedIn

2015 har startat med en ovanligt stark börsuppgång, både i Sverige och i resten av Europa. Sverigefonderna är bland vinnarna, med en värdeökning på 15 procent under de första två månaderna. Många fondsparare undrar om den branta uppgången kommer att fortsätta.


Dagens Industri drar i gårdagens tidning en parallell till IT-bubblan som nådde toppen för ganska exakt 15 år sedan. Även år 2000 steg aktiekurserna brant de första två månaderna, men värdeökningen var mer koncentrerad till aktier i företag med förväntad hög tillväxt. Jag tycker att skillnaderna är större än likheterna.


Inget kursrekord i dollar


Den största skillnaden är att amerikanska investerare och alla andra runt om i världen som beräknar sin avkastning i USA-dollar inte alls ser något kursrekord – tvärtom har de största aktiebörserna i Europa backat lite räknat i dollar jämfört med för ett år sedan. Toppen för London, Frankfurt, Paris och även Stockholm räknat i dollar var i maj, juni eller början av juli 2014. Den senaste månadens återhämtning räcker inte för att kompensera höstens nedgång. För svenska fondsparare är värdet i vår egen valuta förstås avgörande, men med en global aktiemarknad kan vi i Sverige inte själva skapa en aktiebubbla.


Vissa svenska företag som banker och fastighetsbolag har främst tillgångar och intäkter med marknadsvärde i svenska kronor. När deras aktiekurser stiger så visar det att det finns investerare som höjt sin värdering av tillgångar i Sverige. Men många andra svenska börsföretag har både tillverkning och kunder globalt, vilket betyder att en aktievärdering lika gärna kan göras i dollar eller euro.


En dollar kostade för ett år sedan 6,40 kronor och har sedan dess stigit till 8,30. En euro kostade för ett år sedan 8,85 och har de senaste tre månaderna pendlat kring 9,40 kronor. Omvänt betyder detta att svenska aktier blir mindre värda när utländska investerare räknat om svenska aktiekurser till sin valuta. Detta hände i höstas, när Stockholmsbörsen föll nästan 20 procent räknat i dollar, med en botten den 16 oktober.


Kronan stärks framöver


Min poäng är att det främst är ur svenskt perspektiv som den senaste tidens börsuppgång är en fortsättning på en lång och brant börsuppgång – medan amerikanska investerare istället såg en börsras i Europa under hösten som lockat till fyndköp. Och framöver tycker jag det verkar rimligt att svenska kronan kommer att stärkas, för Sverige har starka statsfinanser jämfört med de flesta av våra grannländer och fortsatt överskott i bytesbalansen.


Förväntningar om starkare ekonomi i USA samtidigt som många länder i Europa har problem gör det rimligt att dollarn har stärkts mot euron, men kronan borde på sikt följa med dollarn uppåt och därmed stärkas mot euron. Skulle euron falla tillbaka ned kring 8 kronor betyder det allt annat lika att svenska aktier blir mer värda räknat i både euro och dollar. De amerikaner som de senaste månaderna köpt svenska aktier och drivit upp kurserna på Stockholmsbörsen kan då mycket väl välja att ta hem sina vinster.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar