Fler tror att konjunkturen är på väg ned

Globalt är konjunkturen i otakt, frågan nu är om USA eller Kina väger tyngst. Räntorna är fortsatt låga trots att råvarupriserna fallit brant i över ett år, så det går inte att lita på historiska samband. Dessutom har kronan stärkt de senaste två månaderna, så kanske är det köptillfälle i Europa och Asien.

Jonas Lindmark 2015-10-15 | 12:59

Aktiekurser bestäms till stor del av förväntningar om framtida tillväxt hos företagens omsättning och vinster. Snabbt växande försäljning tillsammans med förhoppningar att trenden kommer att hålla i sig många år framåt lockar köpare att betala flerdubbelt för aktien jämfört med om försäljningen hade stått still. Ett extremt exempel är svenska Fingerprint Cards, vars aktiekurs i år stigit drygt 800 procent.


Ett helt lands ekonomi ger en liknande effekt, så att stigande BNP-tillväxt brukar ge stigande aktiemarknad. Därför är intresset stort för konjunkturutvecklingen. De som tror att börsföretagens vinster kommer att fortsätta stiga vill betala mycket mer än de som tror att vi har börjat nedgången mot nästa lågkonjunktur. Ett lands ekonomiska utveckling brukar beskrivas som en cirkelrörelse eller en klocka, som rör sig från en konjunkturbotten (recession) via återhämtning till högkonjunktur med högst tillväxt, för att därefter svänga vidare ned i avmattning till nästa konjunkturbotten.


Fast det är svårare att avgöra var ett land befinner sig, än ett företag. Dels är det fler faktorer som spelar roll, bedömningen baseras på både produktion, arbetslöshet, investeringar, optimism hos konsumenter och andra faktorer. Dels finns det viktiga skillnader mellan cykler och ofta kan konjunkturen backa och nå en ny topp eller en ny botten.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

För att läsa denna artikel krävs medlemskap

Bli gratis medlem

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  Jonas Lindmark är sedan augusti 2000 analyschef och redaktör på Morningstar i Sverige. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. 

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies