Dyra USA-aktier ger låg avkastning

Den förväntade framtida avkastningen från USA-aktier är bara 2,5 procent per år, enligt Morningstars förvaltare, medan deras modell spår att resten av världen långsiktigt ger drygt dubbelt så mycket.

Jonas Lindmark 2017-09-28 | 15:10
Facebook Twitter LinkedIn

Häromveckan skrev jag om den tydliga avvikelsen hittills 2017 för aktiefonder som försöker hitta lågt värderade aktier. Avvikelserna i avkastning har de senaste tre åren varit stor jämfört med fonder som istället letar aktier i företag som förvaltaren tror kommer att överraska med oväntat hög vinsttillväxt (”Värdefonder är tillbaka bland årets förlorare”, länk ovan till höger).


Men idag när aktiemarknaderna runt om i världen har stigit nästan oavbrutet i över åtta år är det många investerare som letar bättre sätt att undvika övervärderade aktier. Genom att gå mot strömmen och fokusera på att de investeringar som de flesta andra av något skäl avstår ifrån borde det finnas utrymme att drastiskt öka chansen till bra långsiktiga resultat.


Låg avkastning i USA


Morningstar Investment Management (MIM), som förvaltar 35 miljarder dollar, har byggt en värderingsmodell som granskar 199 olika branscher, regioner, länder och börsvärdesgrupper. Den använder både långsiktiga tillväxtförväntningar och avvikelser i värdering. Per sista augusti visar den att den förväntade framtida avkastningen från aktier de senaste två åren har fallit brant i de flesta länder och branscher, vilket totalt sett ger låg förväntad avkastning från globalfonder.


Högst värdering och därmed låg förväntad framtida avkastning gäller särskilt USA, som står för 59 procent av MSCI världsindex. Enligt MIMs modell så är den förväntade framtida avkastningen realt från USA-aktier bara 2,5 procent per år långsiktigt, jämfört med 5,4 procent per år för resten av världen.


Balansera Ryssland med Japan


Modellen kan förstås ha fel, särskilt på kort sikt, eftersom den inte tar hänsyn till alla faktorer och det är svårt att spå framtiden. Därför vore det drastiskt att helt avstå från att investera på börserna i New York, särskilt eftersom många världsledande företag finns där. Skulle till exempel USA-dollarn återhämta sig brant eller högt värderade IT-företag som Apple och Facebook på kort sikt få ännu dyrare aktier, då blir avvikelsen från världsindex stor för en investerare som helt avstår från USA-aktier.


En lösning är att öka andelen placerad i de typer av aktier som enligt analysen är mest attraktivt värderade, men samtidigt balansera med innehav som inte gynnas av samma trender. Till exempel visar MIM-analysen att ryska aktier har hög förväntad framtida avkastning om tillväxten i världsekonomin blir hög, men det risktagandet kan balanseras med innehav i japanska aktier och teleoperatörer i Europa, som tvärtom troligen blir bra placeringar vid svag global tillväxt.


För fondsparare som håller med om att USA-aktier verkar dyra gäller det alltså att inte ta onödigt stora risker genom att enbart flytta pengar till fonder som gynnas av samma trender. Istället för att välja både en Rysslandsfond och en branschfond energi, så är det säkrare att lyckas bra genom att komplettera med en Japanfond.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar