Nervöst spel sänker Indienfonderna

Börsen i Mumbai har en lång historia av nervös spekulation. Den senaste nedgången verkar främst bero på oro att den fallande rupien ska ge Indien problem.

Jonas Lindmark 2018-10-18 | 15:27
Facebook Twitter LinkedIn

Indien är sedan länge ett land med underskott i bytesbalansen. De senaste åren har underskottet ökat brant och andra kvartalet 2018 var det 2,4 procent av BNP, det största på nästan fem år.


Underskottet ger beroende av utländska investeringar, eftersom ett inflöde av utländsk valuta via lån eller företagsetableringar behövs för att hindra att valutakursen faller. Om någon politisk händelse får utländska investerare att bli mer skeptiska, vilket nyligen skett i Argentina och Turkiet, så kan valutakursen falla brant.


Den indiska rupien föll brant under september och fortsatte ned i början av oktober. Räknat i svenska kronor är försvagningen inte så stor, men i förhållande till USA-dollarn är nedgången 14 procent sedan årsskiftet. Det betyder att utländska lån och importvaror har blivit betydligt dyrare, vilket bromsar den ekonomiska tillväxten. På ett par års sikt kan en svagare valuta vara en fördel för ett lands ekonomi, men på kort sikt är den oro och osäkerhet som skapas troligen en större nackdel.


Negativ spiral


En negativ spiral startar lätt. Fler utlänningar tvivlar, valutakursen faller, börsbolagens vinster blir mindre värda för utlänningar, aktiekurserna faller räknat i svenska kronor, ytterligare fler utlänningar tvivlar och säljer, börsen i Mumbai faller även räknat i lokal valuta, valutakursen fortsätter ned. Förväntningar om ytterligare nedgång påverkar även de inhemska investerarna, de som är kortsiktiga säljer.


Detta blir rimligen ett extra stort problem på en aktiemarknad som den indiska, som historiskt har svängt ungefär dubbelt så mycket som aktiemarknaden globalt. Kurssvängningar kan tolkas som högre osäkerhet om framtiden, vilket ger större variation i aktiekurserna. Men en annan tänkbar orsak är att en större del av aktiehandeln sker mellan personer som främst ser aktiemarknaden som ett kortsiktigt spel. Spekulanter som jagar kortsiktiga vinster gillar aktiekurser som pendlar kraftigt, eftersom rörelserna ökar lönsamheten för investerare som agerar rationellt.


Drastiska utlänningar


Ökat spel på börsen kan i grunden vara positivt, eftersom det ger börsföretagen tillgång till mer riskkapital, men vid en ekonomisk kris har spelare ett kortsiktigt tänkande som tenderar att förvärra krisen. Motsatsen är långsiktiga pensionssparare som ser börsnedgångar som ett bra tillfälle att fyndköpa, vilket motverkar nedgångar. En effektiv aktiemarknad behöver båda grupperna, men främst långsiktiga.


Ytterligare ett skäl till att en aktiemarknad svänger kraftigt är om andelen utländska investerare är hög. Det beror på att även långsiktiga pensionssparare tenderar att reagera mer drastiskt och sälja hela sitt innehav i ett land om det är en liten del av portföljen och landet ligger långt borta. De senaste tio åren har dessutom andelen av ägandet ökat som förvaltas direkt av enskilda privatpersoner, till exempel via PPM, vilket gör att fler reagerar på drastiska nyheter i media.


Nära all-time-high


I det perspektivet är börsnedgången i Indien under september och början av oktober fortfarande liten, det är nära till all-time-high i slutet på augusti. Den branta uppgången 2014 som fortsatte förra året ger trots höstens nedgång en hög snittavkastningen som betyder att mycket av de positiva förväntningarna som skapades av regeringen Modi fortfarande är inbakade i aktiekurserna. Aktievärderingen mätt med traditionella nyckeltal är fortfarande hög, åtminstone med hänsyn till att inflationen är nästan 4 procent. Konjunkturen globalt ser dessutom ut att vara nära en topp. Min slutsats är att det inte är någon brådska att köpa Indienfonder.


Xasienfonder Xrisk Xvaluta

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings