Främst FAANG och småbolag bakom börsnedgången

USA-fonderna har backat 8 procent och IT-fonderna 10 procent de senaste tre månaderna, men nedgången beror främst på minskad optimism kring Apple, Amazon och Facebook, samt en generell nedvärdering av småbolagens aktier.

Jonas Lindmark 2018-12-06 | 0:01
Facebook Twitter LinkedIn

Brant stigande aktiekurser för de fem amerikanska IT-bjässarna som i finansiella media brukar förkortas FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google) har orsakat en stor del av den globala börsuppgången de senaste fem åren.

 

Men de senaste tre månaderna har de alla vänt brant nedåt och backat i snitt 20 procent (räknat i svenska kronor, fram till 4 december). Störst negativ effekt har fallande aktiekurser för Apple, Amazon och Facebook haft. De övriga 45 bland de 50 högst värderade börsbolagen i USA har i snitt bara backat 2 procent under samma tidsperiod. 16 av dem har haft stigande aktiekurs. Detta har gjort att media i USA har lagt skulden för börsnedgången på FAANG, vilket har smittat av sig även till Sverige.

 

Småbolag och tillväxtbolag

 

Men verkligheten är (som vanligt) mer komplicerad. För det första har börsnedgången generellt varit klart större för aktie i småbolag i USA, de har i snitt backat 13 procent de senaste tre månaderna. Det är nästan lika mycket som aktierna i IT-sektorn i snitt backat, 14 procent. Storbolagens aktier har i snitt bara backat hälften så mycket. En möjlig förklaring är att stort köpintresse tidigare pressat upp aktiekurserna för småbolag mer än som varit fundamentalt motiverat, men att pengaflödet bytt riktning.

 

För det andra har aktiekurserna även för andra typer av tillväxtföretag backat betydligt mer, så det verkar snarare vara förhoppningarna om en fortsatt generell högkonjunktur som försvagats, snarare än att just IT-bolagen nedvärderats. Ett bevis är att de största IT-bolag som främst var i fokus för 20 år sedan, men som idag har en betydligt mer stabil efterfrågan – Microsoft, Verizon, Intel, Cisco och Oracle – de har i snitt oförändrad aktiekurs de senaste tre månaderna. Aktier i värdebolag har tidigare inte hängt med uppåt, men verkar nu få revansch (se förra veckans krönika ”Vändpunkt för värdefonder”).

 

Dessutom beror en del av nedgången på att svenska kronan har stärkts. Dollarn har de senaste tre månaderna backat från 9,12 till 8,98 och euron har backat från 10,55 till 10,23. Effekten är att utländska aktier i snitt minskat 2 procent i värde fram till 4 december, som sagt lika mycket som övriga 45 storbolag i USA som inte ingår bland FAANG.

 

Minskad optimism

 

Orsakerna till börsnedgången har betydelse för analysen av om aktiefonder idag är köpvärda, både IT-fonder och generellt via globalfonder. Företag som Microsoft, Apple, Facebook, Cisco och Intel säljer väldigt olika typer av produkter och tjänster och deras största kunder skiljer sig kraftigt i hur konjunkturkänsliga de är. Det betyder att om börsnedgången under hösten främst beror på minskad optimism hos världens investerare, då återstår en betydligt större effekt om även verkligheten – räntor, arbetslöshet och ekonomisk tillväxt – börjar att ändras.

 

Mitt intryck är just detta, att IT-fondernas nedgång hittills beror på en minskad optimism som har svagt koppling till ändringar som syns i ekonomisk statistik. Skulle vi få en faktisk konjunkturförsvagning så verkar det därför troligt att börsnedgången blir betydligt större.


Xitfonder Xsmåbolag

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings