Med Index som fiende

Tre år i rad har de blivit utsedda till Årets Förvaltare av tidningen Sparöversikt. Björn Olsson, placeringschef på Skandia Fonder, berättar om vad en bra förvaltare ska tänka på och ger några spartips.

Jonas Lindmark 1999-04-16 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn


Varje år utser tidningen Sparöversikt Årets förvaltare. För att vara kvalificerad måste man delta i minst fem av de sju kategorier som tidningen ställt upp: Sverige, Norden, Europa, Asien exklusive Japan, Amerika, Japan samt Global. Tre år i rad har Skandia Fonder sopat banan med sina konkurrenter.

- Vår styrka är att vi har erfarna förvaltare med tydliga ansvarsområden. Alla vet exakt vilken roll de har. Dessutom tror jag att det är viktigt att vi har internationella kontor i Hongkong, New York och London. På så sätt kommer vi närmare företagen och kan göra fler företagsbesök. Det är lättare när man befinner sig i samma tidzon, sä

ger Björn Olsson.

Högt rankade fonder hos Fondstar

Fondstar har tittat närmare på fyra av de fonder som Björn Olsson förvaltar; Skandia Världen, Europa, Paraplyfonden och Allt i ett Offensiv. Resultatet är mycket bra. Hans fonder har gett bra avkastning med låg risk vilket bekräftas av Fondstars Morningstar rating. Alla fyra fonder har fyra stjärnor. Morningstar Rating (1-5 stjärnor), beräknas med utgångspunkt från Morningstar risk- och avkastningsvärden. Man drar av riskvärdet från avkastningsvärdet, och resterande värde jämförs med motsvarande värden för övriga fonder inom samma investeringsklass, det vill säga internationella aktiefonder, svenska aktiefonder och räntefonder. De bästa tio procenten får fem stjärnor, de näst bästa 22,5 procenten får fyra stjärnor och så vidare. Beräkningen av dessa värden baseras på tre, fem och tio års historiska värden för fonden och fondens investeringsklass.

Vilka branscher är på frammarsch?

När Björn Olsson väljer vilka företag han ska satsa på tittar han efter vilka som har en tydlig affärsidé men kanske ännu viktigare vilka som har en bra ledning. Innehavet i fonderna som Björn Olsson förvaltar visar över de två år Fondstar tittat på en stor vikt mot aktier inom teknologi tillsammans med finans och fastighet.

- Det är frestande med IT-sektorn och telekommunikation. Även marknadsföringsbranschen är intressant, även om de är lite dyra just nu. Det är en växande bransch.

Ett exempel på en vanligt förekommande teknologiaktie i de portföljer Björn Olsson förvaltar är Cisco. Cisco är ett amerikanskt företag som bland annat tillverkar nätverk för Internet. Andra favoriter är läkemedelsbolaget Novartis i Schweiz och detaljhandelsföretaget Staples i USA. Han nämner även Sony i Japan som han tycker är ett oerhört välskött företag som trots sina framgångar fortfarande försöker förbättra sig ytterligare.

- Jag ser ett skifte på marknaden nu. Cykliska bolag (bolag som rör sig positivt med ekonomin) kommer starkt. Korträntorna i Europa sänks och stabila bolag som till exempel Sandvik har inte några problem att klara sig. De satsar på produktutveckling och har en stark marknadsposition.

Viktigt att erkänna sina misstag

Konkurrensen bland förvaltarna hårdnar. De blir allt fler och det gäller att gå djupare i bedömningarna. Björn Olsson berättar att de får förlita sig mer på externa rådgivare nu än tidigare. Vad ska då en bra förvaltare tänka på? Björn Olsson menar att man måste vara beredd att ifrågasätta sina investeringsbeslut och kunna erkänna sina misstag. Han återkommer till vikten av erfarenhet. Att ha respekt för de som jobbat länge i branschen. Erfarenhet väger tungt, även om man måste ha lite tur också.

- Vårt mål på Skandia Fonder är att alltid slå index. Man kan säga att index är vår värsta fiende, säger Björn Olsson lågmält och ler.

Förvaltarna måste känna trycket

Fondbolagen marknadsför sina förvaltare allt hårdare. Ofta syns förvaltarens foto och namn i samband med reklam för den fond han eller hon har ansvar för. Björn Olsson tycker att det oftast är positivt då förvaltarna får stå för vad de gör själva.

- Jag vill att mina förvaltare ska känna marknadens tryck. Lyckas man bra får man beröm för det, men presterar man ett dåligt resultat förlorar man kanske kunder och ska känna trycket. Förvaltarna måste känna ett ansvar, det är stora pengar det handlar om.

Det har pratats mycket om avgifter den senaste tiden. Är fondbolagens avgifter verkligen rimliga? Björn Olsson menar att det naturligtvis beror på förvaltningen, men om fonden är hyggligt välskött så är avgifter på 1,4 %, som Skandia har, inte orimliga.

- Det måste avgöras med konkurrens, är inte kunderna nöjda får de byta fond eller bolag helt enkelt. Men om man jämför med avgifter utomlands ligger vi i Sverige på en normal nivå, säger Björn Olsson bestämt.

Men hur sparar Björn Olsson själv då?

- Jag månadssparar i fonder. Då är det Skandias Aktiefond Sverige, Europafonden och Paraplyfonden som gäller. Naturligtvis förvaltar han själv dessa fonder.Årets förvaltare tipsar om:

Kortsiktigt sparande (cirka ett år)

- Sparar man kortsiktigt gäller det att ta låga risker. Jag skulle satsa på räntebärande papper, en kapitalmarknadsfond eller kanske en obligationsfond. Man får en hygglig avkastning, men riskerar inte att förlora pengarna.

Långsiktigt sparande (5-10 år)

- Jag skulle lägga en stor del i aktiefonder och resten i en blandfond. Men det gäller att skruva ner förväntningarna. En ränta på strax under tio procent tror jag det är rimligt att räkna med. Jag förordar riskspridning - tittar gärna brett. Svenska, europeiska och globala aktiefonder tycker jag är intressanta. Jag är ganska försiktig och traditionell. Jag skulle inte satsa på Ryska eller Latinamerikanska aktier, jag vill helst röra mig på marknader där jag känner mig hemma.

Pensionssparande

- Jag tror att det är nödvändigt att spara själv till pensionen. Det är svårt att leva på den allmänna pensionen man får. Fondförsäkringar har stor flexibilitet och är intressanta på lång sikt. Livförsäkringar har en återbäringsränta som är högre än många fonders. Garantiränta är bra i familjer där man är beroende av varandra ekonomiskt.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings