Många nervösa fondförvaltare

Aktier är i snitt 4 procent undervärderade, enligt Merrill Lynch senaste undersökning. Men samtidigt anser fondförvaltarna att sannolikheten för fortsatta börsfall är 37 procent.

Jonas Lindmark 2001-04-11 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn


Merrill Lynch genomför varje månad en global undersökning, där fondförvaltare runt om i världen svarar på en enkät med en mängd frågor. Deras undersökning är den enda i sitt slag.

Den senaste undersökningen gjordes under tidsperioden 2 till 6 april och offentliggjordes i dag. 220 fondförvaltare som tillsammans har direkt ansvar för att förvalta över 200 miljarder dollar har svarat.

Undersökningen den här månaden är mer svårtolkad än vanligt, eftersom Merrill Lynch sedan föregående månad både har bytt undersökningsföretag från Gallup till TNS och bytt ut en hel del av frågorna.

Det gör att det är säkrast att inte bry s

ig om förändringarna jämfört med föregående månad. Men ögonblicksbilden från förra veckan är nog så intressant och kan säkert förklara en del av den senaste veckans börsuppgång.

Bräcklig optimism

73 procent av de 220 fondförvaltarna säger att de tror att aktier kommer att ge bäst avkastning de närmaste 12 månaderna (bättre än obligationer, råvaror eller likvida medel). Och 47 procent anser att aktier just nu globalt sett är undervärderade.

Men optimismen är bräcklig. I genomsnitt anser förvaltarna bara att aktier är 4 procent lägre än ”rättvist värderade”. Och medan 50 procent svarar att de föredrar cykliska aktier (vinnare om konjunkturen vänder uppåt) så säger hela 40 procent av förvaltarna att de har övervikt i defensiva aktier (aktier i företag som är minst konjunkturkänsliga).

Dessutom tror 71 procent att företagens vinster i snitt kommer att falla de närmaste 12 månaderna. Ytterligare ett tecken på pessimism är att aktieförvaltarna just nu i genomsnitt har 6,5 procent likvida medel, och att det är mer försiktigt än normalt bevisas av att 40 procent säger att de har övervikt likviditet.

Ovanligt många nervösa

Många förvaltare är dessutom kortsiktigt nervösa. I genomsnitt anger de 220 fondförvaltarna 37 procent sannolikhet för en börsnedgång på 10 procent de närmaste tre månaderna. Det som kan ses som lugnande är att 80 procent påstår att de skulle köpa aktier snarare än sälja om en sådan nedgång inträffar.

Dock bör man nog ifrågasätta trovärdigheten i det senaste påståendet. Rimligen är en majoritet av förvaltarna starkt intresserade av att omvärlden tror att risken att förlora pengar på aktier är liten, annars minskar ju deras möjligheter att locka nya kunder. Och alla som placerar i aktier har rimligen ett allmänt intresse av att påverka aktiekurserna i positiv riktning.

Positiva till Europa

Förvaltarna fortsätter att vara positiva till Europa. Netto 30 procent av de som investerar i aktier globalt har övervikt i europeiska aktier. Och 62 procent tror att euron kommer att ha bättre utveckling än dollar, pund eller yen de närmaste 12 månaderna.

41 procent anser att amerikanska aktier är de mest övervärderade just nu, medan bara 22 procent svara europeiska aktier. På frågan vilka aktier som är mest undervärderade just nu svarar 10 procent amerikanska och 34 procent europeiska.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar