Fondförvaltarna mer försiktiga

Hela 90 procent av fondförvaltarna tror på ökad tillväxt i världsekonomin det närmaste året, men bara 23 procent tror att aktier kommer att ge över 10 procent avkastning, enligt Merrill Lynch.

Jonas Lindmark 2002-01-16 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn


Merrill Lynch skickar varje månad en enkät till över 300 fondförvaltare runt om i världen. Den senaste undersökningen gjordes under tidsperioden 3 till 10 januari och offentliggjordes i går. Hela 273 fondförvaltare har svarat denna gång, förvaltare som tillsammans har direkt ansvar för att förvalta över 7.000 miljarder kronor.

De senaste månaderna har andelen optimister om världsekonomi stadigt ökat. Nu tror hela 90 procent att tillväxten kommer att bli starkare de närmaste tolv månaderna, medan bara 5 procent tror att recessionen fördjupas. Det kan jämföras med för tre månader sedan, då 60 procent var optimister och 31 procent tro

dde att tillväxten skulle fortsätta försvagas.


Mer försiktiga


Samtidigt har förväntningarna på avkastningen från aktier minskat, vilket inte är konstigt eftersom aktiekurserna steg kraftigt under fjärde kvartalet. Bara 23 procent tror nu att aktiemarknaderna kommer att stiga mer än 10 procent de närmast tolv månaderna, mot 40 procent för tre månader sedan. Och på frågan om aktier är rätt värderad svar nu 25 procent ”övervärderade” medan bara 20 procent svarar ”undervärderade”. I oktober var det hela 47 procent som svarade ”undervärderade” och 19 procent som tyckte motsatsen.

Även andra svar pekar på att fondförvaltarna blivit mer försiktiga. Till exempel svarar hela 47 procent att de skulle sälja om aktiemarknaderna stiger 10 procent de närmaste tre månaderna.


”Emerging markets” favorit


Det leder in på den, i mitt tycke, mest intressanta frågan, nämligen ”Vilken aktiemarknad tycker du, relativt de andra, är mest övervärderad och vilken är mest undervärderad?” Andelen fondförvaltare som svarar att USA-aktier är mest övervärderade har stadigt ökat ända sedan i april förra året och är nu uppe i 55 procent. Japan behåller andraplatsen, 18 procent anger den här gången Tokyobörsen som mest övervärderad.


När det gäller mest undervärderad aktiemarknad anger flest för andra månaden i rad ”emerging markets”, alltså Asien, Latinamerika och Östeuropa. Andelen har ökat till 35 procent, från 25 procent i december och 19 procent i oktober. Det är lite förvånande eftersom dessa marknader redan har utvecklats betydligt bättre än världsindex både förra året och de senaste månaderna. Tidigare var det Europa som flest pekade ut som ”mest undervärderad”, men andelen har minskat från 24 till 21 procent. Fortfarande är Europa dock tvåa, medan bara 6 procent anger USA som favorit.

När det gäller valutor behåller euron sin starka ställning bland fondförvaltarna. 59 procent anger euron som favoritvaluta, mot 31 procent för dollarn. Minst intressant bland de stora valutorna är ända sedan i april den japanska yenen.


Knappast säkra prognoser


Ett problem med alla undersökning av detta slag är att många förvaltarna kanske snarare svarar det de vill att andra ska tro, än det de själva tror. För den som är konspiratoriskt lagd kan undersökningen alltså tolkas som att många fondförvaltare nu tycker att det är dags att lura andra att köpa euro och ”emerging market” aktier.

Dessutom kan man knappast få säkra prognoser med denna typ av undersökning, även om alla svarar ärligt, eftersom man frågar alla typer av fondförvaltare, både bra och dåliga. Istället är undersökningen intressant genom att majoritetens svar ger en bild av vad ”marknaden” just nu tror om framtiden.

Poängen är att den som lyckas förutspå när majoriteten har fel, kan tjäna rejält på det. Till exempel verkar det troligt att amerikanska aktier skulle falla kraftigt om den globala lågkonjunkuren fortsätter mer än 12 månader, medan japanska aktier borde återhämta sig rejält om det skulle komma en positiv överraskning i Japan.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar