Förvaltarna avvaktar positiva nyheter

Merrill Lynch undersökning av vad 307 fondförvaltare tror om framtiden visar att de fortsätter att vara försiktiga, kanske därför att hotet om ett långvarigt krig i Mellanöstern fortsätter att vara akut.

Jonas Lindmark 2003-01-22 | 11:06
Facebook Twitter LinkedIn
Den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch gör varje månad en undersökning runt hela världen som heter "Global Fund Manager Survey", för att ge besked om fondförvaltarnas framtidstro. Den senaste gjordes under perioden 9 till 16 januari och offentliggjordes igår eftermiddag. Den här månaden kom svaren från 307 fondförvaltare, som tillsammans förvaltar cirka 6.800 miljarder kronor.

Mer positiva om vinstutvecklingen

För att sammanfatta undersökningen beräknas ett medelvärde av svaren på 16 olika frågor, som visar vad fondförvaltarna totalt sett tycker om aktier. Medelvärdet kallas SMC-indikatorn (Stock Market Condition

s), och det har legat stabilt de senaste två månaderna. SMC-index var högst i november 2001 (19,4) men föll kraftigt fram till i april 2002 (till 7,2). Därefter steg index kraftigt och nådde en första topp i juli (15,6) och efter en svacka nästan lika högt i oktober (15,2). Därefter har SMC pendlat kring tio och medelvärdet i januari 2003 är 10,7.

Jämför man SMC-index med världsindex utveckling är det tydligt att medelvärdet ofta har lyckats bra att förutsäga den kortsiktiga börsutvecklingen. Undantaget är början av juli förra året, då förvaltarna var ovanligt positiva, men börsnedgången fortsatte. Indexvärdet de senaste tre månaderna ligger dock nära mitten och ger därför ingen vägledning. Det verkar som att fondförvaltarna avvaktar positiva nyheter.

Men SMC-beräkningen innehåller fyra delar och här finns det mer information att hämta. De fem frågor som gäller fondförvaltarnas förväntningar på börsföretagens vinstutveckling visar nämligen att de i snitt blivit klart mer positiva de senaste tre månaderna (starkare ekonomisk tillväxt, bättre vinstutsikter, ökade råvarupriser, fler föredrar konjunkturkänsliga aktier – undantaget är att misstron mot småbolag finns kvar). Motvikten är de fyra frågor som mäter förväntningarna på ränteutvecklingen, som försämrats kraftigt (penningpolitiken är inte längre stram, fler tror att räntorna kommer att stiga, fler tror på ökad inflation, långräntorna kommer att stiga mer än de korta). Faktiskt är det en enda av 16 frågor som förklarar hela SMC-nedgången sedan i början på oktober: då tyckte netto 75 procent av förvaltarna att aktiemarknaden var ”översåld” (vilket snabbt visade sig korrekt), nu är det bara 1 procent som tycker det.

Inga frågor om Irak

Lite märkligt är att Merrill Lynch inte ställer några frågor alls om vad fondförvaltarna tror om den politiska utvecklingen, till exempel om det blir en invasion i Irak och vilka effekter det i så fall skulle få. Men kanske kan man ändå tolka fondförvaltarnas avvaktande hållning de senaste månaderna som att de inte vågar vara särskilt positiva till aktier så länge hotet om ett långvarigt krig i Mellanöstern fortsätter att vara akut.

För att få en mer detaljerad bild av vad fondförvaltarna tror om framtiden finns det några enskilda frågor som jag tycker är extra intressanta. På frågan den raka frågan hur den globala aktiemarknaden kommer att utvecklas de närmaste tolv månaderna, svarade som vanligt ungefär 25 procent ”mer än 10 procent uppgång”. Denna andel var lägst i april 2002, 22 procent, och högst i juli, 37 procent. Mer intressant är att hela 61 procent nu svarar ”lite högre, ensiffrig uppgång”. Det gör att netto 77 procent tror på börsuppgång det kommande året, den högsta andelen sedan i maj förra året.

Euron favorit

Euron fortsätter att vara fondförvaltarnas favoritvaluta, med 56 procent och bara 11 procent som anger den som minst intressant. Dock är det i januari bara netto 19 procent som anser att euron är undervärderad, mot 31 procent i oktober. Fast alla de andra tre stora valutorna (dollar, yen och pund) fortsätter att ha en övervikt förvaltare som anser att de är övervärderade.

Som vanligt är det inte alltid svaren stämmer överens med varandra. Till exempel anser de globala förvaltarna i snitt att aktier i försäkringsbolag är de mest undervärderade, men samtidigt är en majoritet underviktade dessa aktier. Detta visar att man inte kan få säkra prognoser med denna typ av undersökning, även om alla svarar ärligt, eftersom man frågar alla typer av fondförvaltare, både bra och dåliga. Men majoritetens svar ger ändå ofta en bra bild av vad ”marknaden” tror om framtiden.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar