Förvaltarna tvivlar på tillväxt och Japan

Pessimismen är fortfarande dominerande, trots att kriget i Irak är slut. Särskilt negativa är fondförvaltarna till Japan.

Jonas Lindmark 2003-05-15 | 18:26
Facebook Twitter LinkedIn
Ett ovanligt bra verktyg för att få en bild av vad världens fondförvaltare tror om framtiden är undersökningen "Global Fund Manager Survey", som den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch gör varje månad. Den här månaden svarade 300 fondförvaltare, som tillsammans förvaltar cirka 5.900 miljarder kronor, under perioden 1 till 8 maj.

Låg tillväxt

Här är några av de mest intressanta resultaten av den senaste undersökningen: Tre fjärdedelar av fondförvaltarna anser att det främst är kostnadsbesparingar som kommer att ge företagen ökade vinster framöver, vilket troligen beror på förväntningar om låg ekonomisk tillväxt. Fo

ndförvaltarna räknar bara med en nominell tillväxt i världsekonomin på 3 procent, en mycket låg tillväxt om man tar hänsyn till inflation och befolkningstillväxt. Därför föredrar fondförvaltarna att företagen använder vinsterna till att minska sina skulder, snarare än investeringar.

Stark vinstutveckling i USA under första kvartalet har givit flera positiva effekter. Fondförvaltarnas förväntningar om framtida vinsttillväxt globalt har ökat från 6 till 8 procent och en majoritet tror nu att vinsterna framöver kommer att bli mer stabila. Däremot har framtidsutsikterna för dollarn inte förbättrats, troligen därför att många oroar sig över de dubbla underskotten i USA (både statsbudget och handelsbalans).

Underviktade Japan

De tydligaste avvikelserna i fondförvaltarnas portföljer är att de är överviktade "emerging markets" och underviktade Japan. Mer än hälften av de förvaltare som fördelar pengar globalt är underviktade Japan, den största andelen sedan början av år 2002. Om en omvärdering sker av Japan så skulle därför ett kraftigt köptryck uppstå på Tokyobörsen.

När det gäller valutor är den största förändringen att euron inte längre ses som undervärderad. Det beror rimligen på att euron har stärkts mot dollarn de senaste månaderna. Det finns dock fler aspekter i förvaltarnas svar – de anger fortfarande euron som sin favoritvaluta och tror att den kommer att stärkas ytterligare de kommande 12 månaderna. Men det framgår inte av undersökningen om detta beror på en enkel framskrivning av den nuvarande trenden eller på att valutakurserna historiskt sett ofta har stigit för högt.

Samtliga svar i undersökningen publiceras som vanligt på internet (se länk ovan till höger). Som vanligt är det mycket sällan som fondförvaltarna är ens i närheten av eniga. Normalt är det drygt hälften som tror på en utveckling och knappt hälften som tror motsatsen. Det talar för att vara mycket försiktig vid tolkningar av svaren.

Som vanligt gäller dessutom att man inte kan få säkra prognoser med denna typ av undersökning, även om alla svarar ärligt, eftersom man frågar alla typer av fondförvaltare, både bra och dåliga. Men majoritetens svar ger ändå ofta en bra bild av vad ”marknaden” just nu tror om framtiden. Fast de största vinstmöjligheterna får den som tror att marknaden har fel och vågar gå mot strömmen.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar