Förvaltarna mer optimistiska

På bara två månader har optimisterna blivit betydligt fler. 60 procent av fondförvaltarna anser att IT-aktier är mest övervärderade. Ändå har majoriteten övervikt IT, troligen därför att högriskaktier brukar vara vinnare under börsuppgångar.

Jonas Lindmark 2003-08-13 | 14:43
Facebook Twitter LinkedIn
Varje månad gör den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch en stor undersökning av vad världens fondförvaltare tror om framtiden. "Global Fund Manager Survey" är unik i omfattning och detaljrikedom. Den här månaden svarade 276 fondförvaltare, som tillsammans förvaltar cirka 6.000 miljarder kronor, under perioden 31 juli till 7 augusti.

Obligationer dyra

Jämfört med för två månader sedan är den största förändringen på finansmarknaderna att obligationsräntorna har stigit kraftigt, särskilt i USA. Därmed har andelen förvaltare som anser att obligationer är för dyra minskat kraftigt, men fortfarande är det 21 procentenh

eter fler som anser att längräntorna är för låga.

Förklaringen är rimligen förväntningar om bättre tider. Optimismen är dock fortfarande försiktig. Nominell BNP i industriländerna förväntas i snitt bara stiga med 3,6 procent och företagsvinsterna globalt förväntas stiga 9 procent det närmaste året. Men ett tydligt tecken på optimism är att en majoritet av fondförvaltarna tror att nästa gång den amerikanska centralbanken Fed ändrar sin styrränta så blir det en höjning.

Aktiemarknaderna anses i snitt rätt värderade (23 procent anser att de är övervärderade och 23 procent undervärderade, medan resten svarar "rätt värderade". Under en lång period har en övervikt i undersökningen svarat att aktier globalt sett är undervärderade. Precis som tidigare svarar drygt hälften att amerikanska aktier är mest övervärderade, medan en tredjedel anser att "emerging markets" är mest undervärderade.

Överviktade aktier

Betydligt fler är dock överviktade aktier än underviktade, för tredje månaden i rad. En rimlig tolkning är att förvaltarna räknar med att aktiemarknaderna av tekniska skäl (likviditet och psykologi) kommer att fortsätta stiga, trots att de fundamentalt sett är rätt värderade. Både i början av juli och början av augusti har dessutom en extrem andel (netto över 40 procent) haft undervikt obligationer i sina globala portföljer. Om det kommer oväntat dåliga ekonomiska nyheter framöver, så finns därför en stor risk att både aktiekurser och långräntor faller (vilket ger stigande priser på obligationer).

Efter att dollarkursen stärkts något de senaste månaderna anser åter hälften av fondförvaltarna att dollarn är övervärderad, medan en ökad andel anser att euron är undervärderad. Troligen är det fortfarande många som oroar sig för de dubbla underskotten i USA (både statsbudget och handelsbalans).

Köpt dyra IT-aktier

Ett tydligt tecken på optimism är att 60 procent av fondförvaltarna anser att IT-aktier är mest övervärderade. Ändå har majoriteten övervikt IT. Orsaken till att förvaltarna köpt IT-aktier trots att de anser att de är för dyra är rimligen därför att högriskaktier brukar vara vinnare under börsuppgångar.

För tre månader sedan fanns en tydlig undervikt japanska aktier, men den har nu helt försvunnit. Därmed fortsätter den tydligaste övervikten i fondförvaltarnas portföljer att vara övervikt "emerging markets". Omvärderingen av Japan är troligen förklaringen till att Tokyobörsen är vinnare de senaste tre månaderna.

Sällan eniga

Samtliga svar i undersökningen publiceras på internet (se länk ovan till höger). Som vanligt är det mycket sällan som fondförvaltarna är ens i närheten av eniga. Normalt är det drygt hälften som tror på en utveckling och knappt hälften som tror motsatsen. Det talar för att vara mycket försiktig vid tolkningar av svaren.

Notera dessutom att man inte kan få säkra prognoser med denna typ av undersökning, även om alla svarar ärligt, eftersom man frågar alla typer av fondförvaltare, både bra och dåliga. Men majoritetens svar ger ändå ofta en bra bild av vad ”marknaden” just nu tror om framtiden. Fast de största vinstmöjligheterna får den som tror att marknaden har fel och vågar gå mot strömmen.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar