Ännu fler optimister

Andelen optimister bland förvaltarna fortsätter att öka, enligt Merrill Lynch. Under sommaren har Japan blivit mer populärt, medan dollarn och USA-aktier ses som mest övervärderade.

Jonas Lindmark 2003-09-16 | 21:47
Facebook Twitter LinkedIn
För att få en bild av vad fondförvaltarna tror om framtiden gör den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch varje månad en stor undersökning. Den senaste omgången av "Global Fund Manager Survey" offentliggjordes idag. Den här månaden har 307 fondförvaltare, som tillsammans förvaltar cirka 7.000 miljarder kronor, svarat under perioden 4 till 11 september.

Optimisterna nära rekord

För att underlätta tolkningen av undersökningen har Merrill Lynch skapat en sammanfattning av undersökningen, som ett medelvärde av svaren på 16 olika frågor. Det kallas SMC-indikatorn (Stock Market Conditions) och visar vad fondförvaltarna t

otalt sett tycker om aktier. I början av år 2003 gjordes beräkningen av detta medelvärde om, för att bättre spegla avvikelser från de svar fondförvaltarna normalt ger.

Under de senaste sex månaderna har SMC-indikatorn stadigt stigit, i takt med att världsindex för aktier gått upp. Den senaste månaden har uppgången varit ovanligt stor, vilket visar att andelen optimister har blivit ännu fler.

Nu är SMC nära rekordnoteringen i mars 2002 (strax innan förra årets stora börsras började) vilket talar för att vara mer försiktig med investeringar i aktier. En jämförelse av SMC med världsindex utveckling visar nämligen tydligt att medelvärdet ofta har lyckats bra att förutsäga den kortsiktiga börsutvecklingen. Index har varit högst när aktiemarknaderna nått en topp, och tvärt om. Undantag är början av juli förra året och början av februari i år, då index hade fallit kraftigt och var klart negativt, men börsnedgångarna fortsatte ytterligare en månad.

Japan mer populärt

När det gäller de enskilda frågorna finns många intressanta trender. Det gäller både valutor, aktiemarknader, branscher och räntor.

Bland valutorna fortsätter USA-dollarn att ses som mest övervärderad och euron fortsätter att vara favorit. Men en nyhet är att den japanska yenen snabbt har blivit nästan lika populär som euron. Det hänger troligen samman med en kraftig ökning av optimismen när det gäller Japans möjligheter att reformera sin ekonomi och skapa en varaktig högkonjunktur.

Detta syns även på frågorna om aktiemarknader. Sedan några månader har japanska aktier gått om europeiska och en övervikt förvaltare anser att Tokyobörsen är undervärderad. Nytt den här månaden är dessutom att en många förvaltare faktiskt har en övervikt i Japan. Den tydligaste trenden när det gäller aktier, som gällt ända sedan början på år 2002 är att "emerging markets" ses som undervärderade och att förvaltarna stadigt har varit överviktade dessa.

Förklaringen är rimligen förväntningar om bättre tider. Optimismen är dock fortfarande försiktig. Nominell BNP i industriländerna förväntas i snitt bara stiga med 3,9 procent och företagsvinsterna globalt förväntas stiga 10,6 procent det närmaste året.

IT dyrast

IT-aktier ses fortfarande som klart mest övervärderade, hela 61 procent svarar så i september jämfört med 60 procent i augusti. Mest undervärderade är aktier i branscherna energi och läkemedel. Ändå har majoriteten övervikt IT. Orsaken till att förvaltarna köpt IT-aktier trots att de anser att de är för dyra är rimligen därför att högriskaktier brukar vara vinnare under börsuppgångar.

Ett tydligt tecken på optimism är också att 76 procent av fondförvaltarna tror att nästa gång den amerikanska centralbanken Fed ändrar sin styrränta så blir det en höjning. Drygt hälften av dessa tror att den höjningen kommer om ungefär nio månader.

Ej säkra prognoser

Svaren i undersökningen publiceras på internet (se länk ovan till höger). Som vanligt är det mycket sällan som fondförvaltarna är ens i närheten av eniga. Normalt är det drygt hälften som tror på en utveckling och knappt hälften som tror motsatsen. Det talar för att vara mycket försiktig vid tolkningar av svaren.

Notera dessutom att även om alla svarar ärligt kan man ej få säkra prognoser med denna typ av undersökning, eftersom man frågar alla typer av fondförvaltare, både bra och dåliga. Men majoritetens svar ger ändå ofta en bra bild av vad ”marknaden” just nu tror om framtiden. Fast de största vinstmöjligheterna får den som tror att marknaden har fel och vågar gå mot strömmen.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar