Fler fondförvaltare tror på Japan

Fallande dollar har gjort fondförvaltarna mer försiktiga, enligt Merrill Lynch. Men högkonjunkturen är på väg och Japans popularitet fortsätter upp.

Jonas Lindmark 2003-10-14 | 21:20
Facebook Twitter LinkedIn
Varje månad gör den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch en undersökning för att få en bild av vad fondförvaltarna tror om framtiden. Den senaste omgången av "Global Fund Manager Survey" offentliggjordes idag. Under veckan 2 till 9 oktober har 307 fondförvaltare svarat, som tillsammans förvaltar cirka 7.000 miljarder kronor.

G7 fick dollarn att falla

Den händelse under september som, enligt Merrill Lynch, främst har påverkat fondförvaltarnas prognoser är kommunikén från G7-mötet i Dubai lördagen den 20 september. Den säger bland annat att marknaderna ska bestämma valutakurserna, “more flexibility in exchange rates i

s desirable for major countries or economic areas to promote smooth and widespread adjustments in the international financial system, based on market mechanisms”, vilket många investerare tolkade som en signal att centralbankerna skulle sluta stötta den amerikanska dollarn. Resultatet blev att dollarn föll kraftigt, medan den japanska yenen steg.

Men justeringen av valutakurserna är inte färdig ännu, om man ska tro fondförvaltarnas svar i början på oktober. Dollarn anses fortfarande som den mest övervärderade valutan och yenen har passerat euron som den mest undervärderade av de tre stora valutorna.

Redan för en månad sedan, i början på september, hade förvaltarna blivit klart mer positiva till japanska aktier (se "Ännu fler optimister"). Då ökade nettoandelen som pekade ut japanska aktier som favoriter de kommande tolv månaderna från 1 till 16 procent, bara "emerging markets var populärare. Och nu har andelen som tror på Tokyobörsen ökat ytterligare till netto 19 procent (25 procent vill övervikta Japan, 6 procent vill undervikta).

Både USA och Europa har däremot stadigt haft en större andel förvaltare som väljer att undervikta. Fast notera att spridningen är stor, 31 procent tror mest på USA eller Europa.

Något färre optimister

För att underlätta tolkningen av undersökningen har Merrill Lynch skapat en sammanfattning av undersökningen, som ett medelvärde av svaren på 16 olika frågor. Det kallas SMC-indikatorn (Stock Market Conditions) och visar vad fondförvaltarna totalt sett tycker om aktier. I början av år 2003 gjordes beräkningen av detta medelvärde om, för att bättre spegla avvikelser från de svar fondförvaltarna normalt ger.

Fram till för en månad sedan hade SMC-indikatorn stadigt stigit i ett halvår, men den senaste månaden har den backat lite. Det följer världsindex utveckling tydligt, vilket är logiskt. Den främsta nyttan med detta index tycker jag är att få hjälp att se om det är optimister eller pessimister som dominerar på aktiemarknaden. Den senaste månaden har andelen optimister alltså minskat något, vilket minskar risken för besvikelser framöver.

För femte månaden i rad är fondförvaltarna överviktade i IT-aktier, samtidigt som dessa ses som klart mest övervärderade. Nu svarar 62 procent att IT-aktier är mest övervärderade, jämfört 61 procent i september. Ändå har majoriteten övervikt IT. Orsaken till att förvaltarna köpt IT-aktier trots att de anser att de är för dyra är rimligen därför att högriskaktier brukar vara vinnare under börsuppgångar. Och nu tror flertalet att en ny högkonjunktur med är på väg.

Fed höjer i augusti 2004

Ett annat tydligt tecken på optimism är att 80 procent av fondförvaltarna tror att nästa gång den amerikanska centralbanken Fed ändrar sin styrränta så blir det en höjning. Men förra gången var det vanligaste svaret (40 procent) att höjningen skulle komma om nio månader, nu tror 36 procent att höjningen kommer först om tolv månader. Genomsnittet för när Fed börja höja räntorna i USA har därmed flyttats från juni till augusti nästa år.

Svaren i undersökningen publiceras på internet (se länk ovan till höger). Som vanligt är det mycket sällan som fondförvaltarna är ens i närheten av eniga. Normalt är det drygt hälften som tror på en utveckling och knappt hälften som tror motsatsen. Det talar för att vara mycket försiktig vid tolkningar av svaren.

Notera dessutom att även om alla svarar ärligt kan man ej få säkra prognoser med denna typ av undersökning, eftersom man frågar alla typer av fondförvaltare, både bra och dåliga. Men majoritetens svar ger ändå ofta en bra bild av vad ”marknaden” just nu tror om framtiden. Fast de största vinstmöjligheterna får den som tror att marknaden har fel och vågar gå mot strömmen.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar