Förvaltarna köper dyra IT-aktier

Tre fjärdedelar av fondförvaltarna är optimister. Tron på en starkare konjunktur gör att de köper IT-aktier, trots att 63 procent tycker att dessa är mest övervärderade.

Jonas Lindmark 2003-11-19 | 21:14
Facebook Twitter LinkedIn
För att ge en bild av vad fondförvaltarna tror om framtiden gör den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch varje månad en undersökning. Den senaste omgången av "Global Fund Manager Survey" genomfördes 6 till 13 november och 299 fondförvaltare har svarat. De förvaltar tillsammans cirka 7.300 miljarder kronor.

Optimismen ännu starkare

Enligt Merrill Lynch har optimismen vuxit sig ännu starkare. En stark majoritet tror att en stark global högkonjunktur är på väg, vilket visar sig både i de direkta frågorna och indirekt. Ungefär tre fjärdedelar tror på starkare ekonomi, högre tillväxt, höjda styrräntor och för första gå

ngen på ett par år är det nu fler som tycker att företagen ska använda sina vinster till investeringar än som tycker att företagen ska betala igen sina skulder.

För sjätte månaden i rad är fondförvaltarna överviktade i IT-aktier, samtidigt som dessa ses som klart mest övervärderade. Nu svarar 63 procent att IT-aktier är mest övervärderade bland 13 olika branscher, jämfört 62 procent i oktober. Ändå väljer majoriteten övervikt IT. Orsaken till att förvaltare köper IT-aktier, trots att de anser att de är för dyra, är rimligen att IT-aktier brukar vara vinnare under börsuppgångar. Och nu tror som sagt tre fjärdedelar att högkonjunkturen kommer att bli starkare.

Andelen av fondförvaltarna som tror att det blir en höjning nästa gång den amerikanska centralbanken Fed ändrar sin styrränta har ökat från 80 till 90 procent på en månad. Det är sällan förvaltarna i Merrill Lynch undersökning är så eniga, bara 4 procent tror på en sänkning. Dessutom var det vanligaste svaret (36 procent) förra gången att höjningen skulle komma om tolv månader, nu tror 38 procent att höjningen kommer redan om sex månader. Genomsnittet för när Fed spås börja höja räntorna i USA har därmed flyttats från augusti till juli nästa år.

Dollarn fortsätter falla 2004

Under ett par år har fondförvaltarna stadigt svarat att USA-dollarn är den mest övervärderade av de stora valutorna. Trots det senaste årets branta nedgång fortsätter misstron. Hela 52 procent svarar den här gången att dollarn kommer att fortsätta falla mot euro och yen de kommande 12 månaderna.

Precis som tidigare är det drygt hälften som anser att USA-aktier är mest övervärderade, och 42 procent svara att USA-aktier är de minst intressanta att äga det kommande året. Tillväxtmarknaderna är också oförändrat mest populära, 39 procent tycker att de är mest intressanta bland aktiemarknaderna. Japan behåller positionen som två, men tappar något jämfört med i oktober. Då svarade 25 procent att japanska aktier var mest intressanta, den här gången är andelen 20 procent. Men notera att spridningen är stor, den här gången är det 32 procent som tror mest på USA eller Europa.

Sällan eniga

Svaren i undersökningen publiceras på internet (se länk ovan till höger). Som vanligt är det mycket sällan som fondförvaltarna är ens i närheten av eniga. Normalt är det drygt hälften som tror på en utveckling och knappt hälften som tror motsatsen. Det talar för att vara mycket försiktig vid tolkningar av svaren.

Notera dessutom att även om alla svarar ärligt kan man ej få säkra prognoser med denna typ av undersökning, eftersom man frågar alla typer av fondförvaltare, både bra och dåliga. Men majoritetens svar ger ändå ofta en bra bild av vad ”marknaden” just nu tror om framtiden. Fast de största vinstmöjligheterna får den som tror att marknaden har fel och vågar gå mot strömmen.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar