Optimism nådde årshögsta i september

Fondförvaltarna fortsatt tro på bättre tider och stigande aktiekurser, men trots goda nyheter under hösten har optimismen minskat något jämfört med i september.

Jonas Lindmark 2003-12-17 | 16:14
Facebook Twitter LinkedIn
Varje månad gör den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch en undersökning, för att ge en bild av vad fondförvaltarna tror om framtiden. Den senaste omgången av "Global Fund Manager Survey" presenterades igår eftermiddag och genomfördes 4 till 11 december. 301 fondförvaltare har svarat, som tillsammans förvaltar cirka 7.300 miljarder kronor.

Optimismen passerat toppen

Enligt Merrill Lynch är aktieoptimismen bland majoriteten förvaltare fortsatt stark. Börsföretagens vinster beräknas stiga 11 procent nästa år, och två tredjedelar tror att obligationsräntorna kommer att vara högre om ett år. Hela 92 procent svarar att

det blir en höjning nästa gång den amerikanska centralbanken Fed ändrar sin styrränta och i snitt tror förvaltarna att första höjningen görs i juli nästa år.

Men kanske har optimismen passerat toppen. Den sammanfattning av undersökningen som kallas SMC-index (Stock Market Conditions) steg mycket kraftigt från mars till september, då optimismen nådde årets högsta notering. De följande tre månaderna har SMC-index minskat något.

Enligt Merrill Lynch ger den nuvarande optimismen en stor risk. När en så stor andel av fondförvaltarna har investerat för att tjäna på en konjunkturuppgång nästa år, så är utrymmet för besvikelser litet. Dessutom visar börsutvecklingen de senaste tre månaderna att aktiekurserna redan har anpassat sig fullt ut till den förväntade konjunkturuppgången. Trots många positiva nyheter som talar för ökad ekonomisk tillväxt har aktier i en så stabil bransch som allmännyttiga företag (el, gas, vatten och sophämtning) utvecklats bättre än aktier i konjunkturkänsliga branscher som verkstadsindustri, konsumentvaror och IT.

Dollarn nu rätt värderad

Synen på dollarkursen har ändrats jämfört med november. Under ett par år har fondförvaltarna stadigt svarat att USA-dollarn är den mest övervärderade av de stora valutorna, men nu är det plötsligt nästan lika många (29 mot 33 procent) som anser att dollarn är undervärderad. Men trots det är det en majoritet som tror att dollarkursen kommer att fortsätta falla, 56 procent svarar den här gången att dollarn kommer att fortsätta falla mot euro och yen de kommande 12 månaderna, medan bara 20 procent tror att dollarn kommer att stärkas.

För sjunde månaden i rad är fondförvaltarna överviktade i IT-aktier, samtidigt som dessa ses som klart mest övervärderade. Precis som i november svarar 63 procent att IT-aktier är mest övervärderade bland 13 olika branscher. Orsaken till att förvaltare köper IT-aktier, trots att de anser att de är för dyra, är rimligen att IT-aktier brukar vara vinnare under börsuppgångar.

Precis som tidigare är det drygt hälften som anser att USA-aktier är mest övervärderade, och 40 procent svara att USA-aktier är de minst intressanta att äga det kommande året. Tillväxtmarknaderna är också oförändrat mest populära, Japan har tappat andraplatsen, det är nu Euroland som är den näst mest populära regionen, med 24 procent av förvaltarna. som två, men tappar något jämfört med i oktober. Men notera att det finns undantag, 12 procent svarar att de tror mest på USA.

Ej säkra prognoser

Svaren i undersökningen publiceras på internet (se länk ovan till höger). Som vanligt är det mycket sällan som fondförvaltarna är ens i närheten av eniga. Normalt är det drygt hälften som tror på en utveckling och knappt hälften som tror motsatsen. Det talar för att vara mycket försiktig vid tolkningar av svaren.

Notera dessutom att även om alla svarar ärligt kan man ej få säkra prognoser med denna typ av undersökning, eftersom man frågar alla typer av fondförvaltare, både bra och dåliga. Men majoritetens svar ger ändå ofta en bra bild av vad ”marknaden” just nu tror om framtiden. Fast de största vinstmöjligheterna får den som tror att marknaden har fel och vågar gå mot strömmen.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar