Entydig tro på högre räntor

Under våren har majoriteten fondförvaltare blivit pessimister, visar Merrill Lynch undersökning. Och även optimisterna räknar med stigande räntor i USA.

Jonas Lindmark 2004-06-15 | 21:52
Facebook Twitter LinkedIn
Varje månad gör den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch en undersökning för att ge en bild av vad fondförvaltarna tror om framtiden. Den senaste omgången av "Global Fund Manager Survey" genomfördes under perioden 3 till 10 juni och svaren offentliggjordes den 15 juni. De globala frågorna har besvarats av 225 fondförvaltare som tillsammans förvaltar cirka 4.700 miljarder kronor.

Fler pessimister

Resultaten den här månaden bekräftar den omsvängning i framtidstron som skedde mellan april och maj (se ”Högre räntor skrämmer förvaltarna”). Under början av 2004 var en tydlig majoritet optimister, de trodde på både hög f

ramtida tillväxt och låg inflation. Men de senaste två månaderna har pessimisterna blivit betydligt fler och när det gäller räntor och inflation är svaren nu nästan entydiga.

90 procent tror att inflationen globalt kommer att vara högre om ett år, 100 procent tror att den amerikanska centralbanken Fed kommer att höja sin styrränta och 91 procent tror att höjningen kommer inom tre månader. 84 procent tror dessutom att obligationsräntorna kommer att stiga.

Alltför låga räntor

Även om förväntningarna på framtida räntor är extremt samstämmiga, så är fondförvaltarna i övrigt sällan överens. Det gör att det främst är ändringar i svarsfördelningen som ger signaler om framtiden. Till exempel har synen på vilken penningpolitik som är rätt ändrats kraftigt den senaste månaden. I början på maj ansåg 62 procent att stimulansen från låga räntor var lagom stor, medan 35 procent ansåg att korträntorna var för låga. Nu är fördelningen den omvända, bara 32 procent svarar att penningpolitiken är riktig, medan hela 65 procent svarar att stimulansen från låga räntor är för stark.

I genomsnitt anser fondförvaltarna att Fed behöver höja sin styrränta från 1 till 3 procent för att stimulansen ska upphöra. En så kraftig höjning skulle, särskilt om den skedde under en kort tidsperiod, påverka räntemarknaderna mycket kraftigt.

Ej säkra prognoser

Stora delar av resultaten av undersökningen publiceras på internet (länkar ovan till höger). Som sagt är det mycket sällan som fondförvaltarna är ens i närheten av eniga. Normalt är det drygt hälften som tror på en utveckling och knappt hälften som tror motsatsen. Det talar för att vara mycket försiktig vid tolkningar av svaren.

Notera dessutom att även om alla svarar ärligt kan man ej få säkra prognoser med denna typ av undersökning, eftersom man frågar alla typer av fondförvaltare, både bra och dåliga. Men majoritetens svar ger ändå ofta en bra bild av vad ”marknaden” just nu tror om framtiden. Fast de största vinstmöjligheterna får den som tror att marknaden har fel och vågar gå mot strömmen.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar