Höjda fondbetyg till Sverigefondernas mittklunga

Effekten av att tretton Sverigefonder per 31 maj byter kategori och jämförs med storbolagsfonderna är tydlig, i snitt höjs deras Morningstar Rating från 2,5 till 4,0. Samtidigt har åtta småbolagsfonder fått sänkt fondbetyg.

Jonas Lindmark 2016-06-09 | 12:01
Facebook Twitter LinkedIn

För att öka rättvisan i jämförelser av Sverigefonder har Morningstar från 31 maj flyttat tretton Sverigefonder som placerar över hälften i små- och medelstora börsbolag så att de får Morningstar Rating tillsammans med Sverigefonder som nästan enbart placerar i storbolag. Det räcker nu att andelen storbolag är större än andelen småbolag för att bli placerad i kategorin ”Sverige, stora bolag” (mer om förändringen i ”Ny gräns mellan olika typer av Sverigefonder”, länk ovan till höger).


Idag är månadens nya fondbetyg klara, baserade på fondernas historiska resultat fram till 31 maj. Att ”mittklungan” bland Sverigefonderna flyttas upp visar sig som väntat ge tydliga effekter.


De elva fonder som flyttades upp och hade mer än tre års historik (så att de har Morningstar Rating) får alla höjningar, vilket främst beror på att de haft lägre andel aktier i storbolag än övriga storbolagsfonder och att det ända sedan 2009 har varit en fördel att placera i aktier i små och medelstora svenska börsbolag eftersom deras aktiekurser i snitt har stigit lite mer. Per 30 april hade sju av elva betygen 1 eller 2 stjärnor, men nu är det bara en (Swedbank Robur Exportfond) som är kvar under 3 stjärnor. Fyra fonder höjs till högsta betyg 5 stjärnor (Cliens Sverige Fokus, Handelsbanken Sverige Selektiv, Norron Active och Spiltan Stabil). I snitt höjs de elva fondernas Rating med 1,55 till i snitt 4,0.


Småbolagsfonder sänks


Samtidigt betyder flytten av de elva fonderna med Morningstar Rating att antalet fonder i kategorin ”Sverige, små-/medelstora bolag” som betygsätts minskar från 39 till 28. Och reglerna att en fast andel på 10 procent får högsta betyg 5 stjärnor tillsammans med att de flesta av de fonder som flyttades låg under snittet gör att konkurrensen hårdnar betydligt. Åtta småbolagsfonder får sänkt fondbetyg per 31 maj medan ingen höjs. Evli Swedish Small Cap och Öhman Sweden Micro Cap sänks från 5 till 4 stjärnor.


I kategorin ”Sverige” finns betydligt fler fonder och skillnaderna i avkastning är i genomsnitt mindre, så effekten av de elva flyttade fonderna på fondbetygen hos övriga fonder i kategorin är inte alls lika stor. Av totalt 69 fonder med Morningstar Rating per 30 april är det 4 som får höjt ett steg, 6 som får sänkt ett steg och 59 som behåller oförändrad Rating.


De tydliga effekterna av en ändrad kategorigräns när det är få fonder i en kategori visar att det ofta är viktigt att använda mer information än enbart Rating för att välja fonder. Fondsparare bör vara medvetna om att kategoriseringen delvis är en kompromiss och att vissa fonder har så speciell placeringsinriktning att de inte riktigt passar in i sin kategori. Mer om detta i förra veckans krönika ”Kategorier räcker inte för rättvis jämförelse” (länk ovan till höger).

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar