Nytt mått på fonders CO2-risk

Morningstar har skapat nya mått på fonders exponering mot koldioxid. De fokuserar på hur stor risken är att fonden drabbas ifall världsekonomin ställer om till låga CO2-utsläpp, istället för på hur mycket koldioxid företagen de äger aktier i skapar idag.

Jonas Lindmark 2018-05-02 | 15:55
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstars lanserar den här veckan en ny CO2-mätare, som visar storleken på de risker börsföretagen och därmed även aktiefonder tar att drabbas av förluster ifall världsekonomin ställer om till låga CO2-utsläpp. Beräkningarna bygger på nya nyckeltal som har samlats in av Sustainalytics, ett företag inriktat på information om hållbarhet som Morningstar äger 40 procent av.

 

Företagens riskvärde

 

Kärnan i analysen är de enskilda börsföretagens CO2-riskvärde. Baserat på exponeringen mot risker kopplade till koldioxid, hur mycket företaget troligen behöver ställa om sin verksamhet om politikerna beslutat att drastiskt sänka koldioxidutsläppen och en analys av hur väl företagsledningen hanterar CO2-risker beräknar Sustainalytics hur stor risken är.

 

Fonders CO2-riskvärde går främst att beräkna för aktiefonder och Morningstar redovisar resultatet av beräkningen om minst 67 procent av fondens innehav har ett riskvärde. Bland de drygt 3000 aktiefonder som säljs i Sverige har tre fjärdedelar tillräckligt bra data. De fonder som har högst CO2-riskvärde är energifonder och Rysslandsfonder. Lägst ligger läkemedelsfonder.

 

Morningstar redovisar också hur stor exponering mot fossila bränslen som fondens innehav ger. För att göra det lättare för fondsparare att hitta fonder med innehav som ger små risker att drabbas av en omställning till låga koldioxidutsläpp har Morningstar skapat benämningen ”Låg CO2-risk”.

 

Låg CO2-risk

 

För att en fond ska kallas ”Låg CO2-risk” krävs att CO2-riskvärdet de senaste 12 månaderna i snitt har varit under 10 och att andelen innehav som ger exponering mot fossila bränslen varit under 7 procent av fonden. Bland de drygt 3000 aktiefonder som säljs i Sverige är det just nu 638 som klarar kraven.

 

Störst andel fonder med låg CO2-risk finns i kategorierna läkemedelsfonder, IT-fonder och Sverigefonder. Även fonder inriktade på tillväxtföretag i Europa och USA tar ofta låg risk att innehaven drabbas av problem vid en omställning av världsekonomin till låga utsläpp av koldioxid, eftersom de har en stor del av fondförmögenheten investerad i branscherna IT och läkemedel.


Xhållbarhet Xmorningstar

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar