De tio viktigaste PPM-råden

I dag offentliggörs Morningstars PPM-test. Där ingår en enkel checklista inför PPM-valet med 10 punkter, framtagen av Morningstars analyschef.

Jonas Lindmark 2000-09-18 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn


1. Bestäm först vilken typ av fondsparare du är.

Många råd när det gäller PPM tar för givet att du är en aktiv fondsparare som gärna chansar med dina pengar. Andra utgår från att du är ganska ointresserad och i första hand vill undvika förluster. Men är du aktiv eller passiv? Är du försiktig eller våghalsig?

Om du redan har sparat i fonder i några år så vet du nog svaret på båda frågorna. Om du troget har fortsatt att spara i samma fonder år efter år, då kommer du troligen att göra det hos PPM också. Då är det klokt att undvika de mer specialiserade fonderna. Om du däremot regelbundet brukar

kontrollera hur dina fonder klarar sig mot konkurrenterna och flera gånger har börjat spara i nya fonder, då kommer du troligen att vara aktiv inom PPM också.

På samma sätt har du nog redan märkt om du mår dåligt av plötsliga kursras eller om du tvärtom livas upp av plötsliga förändringar. Många aktiva fondsparare är "spelare" som söker sig till högriskfonder just för att de är mer spännande. Men de flesta människor vill nog hellre uppnå en jämn värdeutveckling och undvika förluster.

2. Chans och risk hör alltid ihop.

Du kan inte få chans till hög avkastning utan risk att avkastningen blir dålig. Om du inte har råd att förlora delar av ditt sparande, så ska du inte satsa allt i en fond och hoppas att där sker ett oväntat snabbt uppsving. Till exempel skulle en stor jordbävning i Tokyo slå hårt mot den som placerat alla pengar i Japan.

För att avgöra vad som är ett rimligt risktagande i ditt PPM-sparande behöver man ta hänsyn till flera faktorer. Hög ålder, stora bostadslån, liten förmögenhet och låg inkomst är exempel på argument för ett lågt risktagande.

Dessutom är det viktigt att ha rimliga förväntningar på fondernas värdeökning. Efter de senaste årens kraftiga uppgångar i aktiekurserna är det inte rimligt att hoppas på mer än ensiffrig avkastning per år. Därmed är det insättningarna som i första hand avgör hur stort sparandet blir, avkastningen kommer inte att åstadkomma några mirakel. Varken vi på Morningstar eller någon annan har ett recept som kan förvandlar några tusenlappar till en miljon kronor.

3. Gör ditt fondval i rätt ordning.

Ofta diskuteras om det är låga avgifter eller hög historisk avkastning och fina betyg som är viktigast när man väljer fond. Men det första steget i fondvalet bör snarare vara att välja den eller de fondtyper som passar din risknivå och som du tror har chans till bra avkastning i framtiden. Först när du valt fondtyp är det dags att välja bland de förvaltare som erbjuder denna fondtyp. Steg två beror sedan på om du är aktiv eller passiv. Är du aktiv och kommer att ompröva ditt fondval minst en gång om året, då är det vettigt att i första hand titta på historiska resultat och betyg. Först om två förvaltare verkar lika duktiga är det i så fall dags att intressera sig för skillnader i avgifter.

Men det är omöjligt att spå hur en förvaltare eller ett fondbolag kommer att lyckas om tio år. Förvaltare byter jobb och fonder ändrar strategi. Avgifterna är det enda som är ganska konstant över tiden. För dig som är passiv och troligen kommer att stanna många år i samma fond är därför steg två istället att hitta lägst avgift. Indexfonder är ofta att föredra eftersom de främst konkurrerar med lågt pris och sett över långa tidsperioder troligen kommer att överträffa snittet för aktivt förvaltade fonder.

4. Ta hänsyn till hur ditt övriga sparande är fördelat.

Att inte ta hänsyn till övrigt sparande är den största svagheten med all allmän fondrådgivning. PPM kommer för många människor bara att vara en liten del av det totala sparandet, särskilt de första åren. Har du till exempel redan mycket sparat i svenska aktier, så ger det bättre riskspridning att helt undvika svenska aktier hos PPM.

5. Välj inte en generationsfond.

En slutsats av föregående punkter är att generationsfonder, som påstås vara anpassade för alla som har en viss ålder, bygger på en för grov förenkling. Det är helt enkelt inte sant att alla som är lika gamla ska ha samma placeringar. Gör istället ett PPM-val som passar just dig.

6. Köp breda aktiefonder.

Det kan vara lockande att välja smala aktiefonder (som bara placerar i ett land eller en bransch), men om man inte själv är aktiv och följer med så betyder det att man får mindre nytta av förvaltaren. I en globalfond eller Europafond ger man förvaltaren frihet att flytta pengarna, vilket bör löna sig om förvaltaren är duktig.

Väljer du en smal fond tar du själv ansvaret både att välja rätt och att bevaka att valet fortsätter att vara rätt . Att placera alla pengar i en enda smal fond ger dessutom sällan betalt för den ökade risken.

7. Glöm inte att PPM bara ger en liten del av pensionen.

Särskilt för dig som är över 50 år gammal kommer PPM att stå för en liten del av den sammanlagda pensionen. Men även för de flesta andra människor kommer både inkomstpensionen (där 16 % av den arbetande befolkningens löner fördelas till pensionärerna), tjänstepensionen (som arbetsgivarna betalar till de flesta fast anställda) och privat sparande att ge mer pengar att spendera som pensionär. Det är alltså troligen viktigare att ägna sin energi åt att få dessa andra inkomstkällor att bli så stora som möjligt.

8. Ändra hos PPM.

PPM är dock bästa stället att göra ändringar i hur ditt totala sparande är fördelat, eftersom du hos PPM kan byta fonder både helt gratis och helt utan skattekonsekvenser. Om du är en aktiv fondsparare, så ska du alltså lägga ditt kommande fondkonto hos www.ppm.nu först bland dina internetfavoriter.

9. Välj fem olika fonder.

Om du är en passiv fondsparare, som inte följer föregående råd, så bör du istället maximera den riskspridning som är möjlig hos PPM genom att välja maximalt antal fonder. Det ger bättre riskspridning utan att den förväntade avkastningen behöver påverkas negativt.

Detta råd gäller dock inte om du har ett stort fondsparande i övrigt och/eller använder PPM för kortsiktiga omviktningar (eller om du är en "spelare" som söker spänning snarare än hög förväntad avkastning). Då kan det förstås uppstå lägen där du vill lägga alla PPM-pengar i en fond.

10. Håll dig uppdaterad via Morningstar!

Vi på Morningstar Sverige erbjuder redan flera tjänster för att hjälpa Sveriges PPM-sparare, bland annat vår portföljhantering där du varje dag kan följa hur dina PPM-fonder går. Dessutom kommer vi löpande att analysera olika fonder, samt både ge köptips och varna för fonder som är misskötta.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar