Regelverk Årets stjärnförvaltare 2011

Tio steg för att hitta stjärnorna - de regler som Dagens Industri och Morningstar i Sverige har kommit överens om för utmärkelsen "Årets stjärnförvaltare".

Jonas Lindmark 2012-01-15 | 22:05
Facebook Twitter LinkedIn

Reglerna är i allt väsentligt oförändrade jämfört med förra året och tidigare år (se länk till höger).


1. Utmärkelsen i de enskilda kategorierna går till de individer som förvaltar, inte till deras fonder eller fondbolag. Motiveringen är att Dagens Industri och Morningstar vill uppmärksamma och belöna de människor som haft huvudansvar för årets bästa förvaltningsresultat. De fonder som är fondandelsfonder och indexfonder ingår därför inte.


2. Om en fond har bytt förvaltare under året och om den individ som förvaltade fonden vid årets början har fortsatt att arbeta som förvaltare så är det han eller hon som får utmärkelsen. Motiveringen är att den gamle förvaltarens val av innehav i en framgångsrik fond normalt fortsätter att dominera fonden i min

st sex månader.


3. Utmärkelsen delas ut i de fondkategorier som fått störst uppmärksamhet i media och som svenska fondsparare visat störst intresse för under året. Motiveringen till att begränsa antalet är att det ger mer uppmärksamhet till de förvaltare som verkligen förtjänar det.


4. Förvaltarens fond ska ha varit aktivt marknadsförd direkt till privatpersoner i Sverige vid årets början. Det ska vara enkelt för svenska fondsparare att spara i fonden, till exempel via bank- eller postgirokonto, nätmäklare eller bankkontor. Undantag görs i år för kategorin hedgefonder, registrerade i Sverige, då kategorin fått stor uppmärksamhet. Hedgefonder har ofta krav på stor minsta insättning och rapporterar oftast resultat bara en gång i månaden.


5. Förvaltarens fond ska ha uppvisat relativt sett starka resultat under de senaste 3 till 10 åren, både när det gäller avkastning och risk (definierat som Morningstar Rating per den 31 december 2011). Motiveringen är att en stjärnförvaltare även ska lyckas bra över en längre tidsperiod, inte bara ha gjort en lyckad chansning under ett enda år. Förra årets tre främsta förvaltare i respektive kategori ingår dock även om deras nuvarande fond är yngre än tre år. Morningstar Rating 3 till 5 vägs in med 50 % i totalbetyget. Fonder med Rating 1 och 2 utesluts.


6. Förvaltarens fond ska vara en av de tio bästa i kategorin under året (mätt som förändring i andelskurs i SEK med återinvesterade utdelningar från torsdag 30 december 2010 till fredag 30 december 2011). Motiveringen är att fonden ska ha utmärkt sig under det aktuella året. Den inbördes ordningen mellan de tio bästa vägs sedan in med 20 % i totalbetyget.


7. Förvaltarens fondbolag ska dessutom behandla svenska kunder på ett bra sätt (till exempel ges minuspoäng till fonder som har höga köpavgifter eller höga minimibelopp, samt till fondbolag som inte har svensktalande personal som svenska kunder kan komma i kontakt med på ett rimligt sätt). Motiveringen är att utmärkelsen ska gå till förvaltare som är stjärnor ur en svensk fondsparares perspektiv. Eventuella plus- och minuspoäng vägs in med 30 % i totalbetyget.


8. Om en förvaltare är ansvarig för flera fonder i samma kategori så räknas enbart det högsta totalbetyget. Motiveringen är att det är så verkligheten ser ut, det är de bästa fonderna som får uppmärksamhet och lockar många nya kunder.


9. Guldstjärna, silverstjärna och bronsstjärna tilldelas de tre förvaltare som har högst totalbetyg. Motiveringen till att bara ge uppmärksamhet till de tre bästa är att fondspararen kan välja fonder från olika fondbolag och därmed är det bara de allra bästa förvaltarna som är intressanta.


10. Utmärkelsen "Grand Prix - Årets stjärnbolag" tilldelas det fondbolag som har högst sammanlagd medaljpoäng (där guldstjärna ger tre medaljpoäng, silverstjärna två poäng och bronsstjärna en poäng). Motiveringen är att Dagens Industri och Morningstar även vill uppmärksamma det fondbolag som har lyckats rekrytera de bästa förvaltarna.


Kommentar: För 2011 fanns dock inget fondbolag som utmärkte sig tillräckligt starkt i både aktie- och räntekategorier. Det svaga börsåret gjorde att bara tre kategorier har uppmärksammats i utmärkelsen, och därmed är underlaget för litet för att utse ett stjärnbolag 2011.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar