Jag är nöjd med Brummer

Det finns inga säkra genvägar. Acceptera att slumpen ger variation i hedgefonders utveckling och fokusera på deras långsiktiga snitt. Brummer Multi-Strategy har sitt andra dåliga år i rad, men hellre öppet redovisade svängningar än Merrants hemliga innehav.

Jonas Lindmark 2015-11-26 | 15:46
Facebook Twitter LinkedIn

Under hösten har jag fått flera frågor från läsare om Brummer & Partners fonder Multi-Strategy och Multi-Strategy 2xL. Bakgrunden är att avkastningen har varit negativ fem av de senaste sju månaderna och efter tio månader ser 2015 ut att bli det sämsta året sedan starten för tretton år sedan. Vad är det som gått fel?


Som tabellen nedan visar har Brummer Multi-Strategy även tidigare haft år med avkastning under 4 procent. Och fondbolagets tabeller med månadsavkastningar visar att nästan varje år har fonden backat mer än 1 procent under enskilda månader. Skillnaden nu jämfört med tidigare är främst att fler dåliga månader gör att 2014 och 2015 ser ut att bli de två sämsta i fondens historia.Stor skillnad i risk
År Multi-
Strategy
Sverige-
fonder
Tillväxt-
marknader
2006 3,8 27,2 19,8
2007 9,0 -4,1 32,0
2008 7,7 -39,4 -49,5
2009 11,8 56,6 64,0
2010 3,6 25,2 12,2
2011 3,2 -16,1 -22,2
2012 4,4 15,3 14,4
2013 9,4 26,8 0,5
2014 2,5 16,3 14,2
2015-okt 1,0 12,2 2,1
Snitt 10 år 5,6 8,8 4,4
Snitt 5 år 4,0 9,9 0,8


Som tabellen också visar har Sverigefonder de senaste tio åren varit en mycket bättre placering, särskilt de senaste fem åren. Å andra sidan har aktiefonder som placerar på tillväxtmarknader som synes varit en både mer riskabel och i genomsnitt klart sämre placering. Målet är förstås att hitta aktiefonder som i snitt ger en hög avkastning, men det ger även hög risk för stora förluster under enskilda år.


Därför är det viktigt att påminna om att hedgefonder passar bäst för spartider på 2-5 år. Då ger aktiefonder för hög risk, medan en portfölj med olika hedgefonder som inte samvarierar ger låg förlustrisk kombinerat med en hyfsad chans att överträffa de senaste årens extremt låga räntor. Fast långsiktigt är det fortfarande troligt att aktiemarknaden ger högre avkastning, Då är hedgefonder främst ett komplement för att sänka risktagandet utan att avkastningen minskar lika mycket, men min tumregel är att max 20 procent av långsiktigt sparande ska vara hedgefonder.


Som jag skrivit om har jag de senaste åren investerat min tjänstepension via Brummer Life och för mig är en avgörande fördel att kunna öka andelen hedgefonder när aktiemarknaderna har stigit kraftigt, samt flytta tillbaka pengar till aktiefonder efter börsras. Men även efter den senaste uppdateringen i april (”Nu enbart hedge i min tjänstepension”) är andelen hedgefonder i mitt sammanlagda pensionssparande bara drygt 10 procent.


Usel information från Merrant


Privata Affärer har i senaste numret (12-2015) en intressant genomgång med rubriken ”Erland Huledals jakt på dröminvesteringen”. Spartiden var mindre än fem år och målet att hitta en stabil avkastning på 6-7 procent per år. Huvudalternativet i börja av 2014 var att amortera bolån, men Erland Huledal valde att fördela pengarna på fyra hedgefonder: Atlant Stability, Brummer Multi-Strategy, Excalibur och Merrant Alpha Select. Efter snart två år är resultatet att de första tre knappt stigit alls, medan Merrants fond stigit nästan 7 procent.


För mig finns dock två avgörande argument mot Merrant Alpha Select, som beror på att det är en fond-i-fond. Det första är att jag på fondförvaltarnas hemsida inte kan hitta fondens årsredovisningar eller någon annan information om vilka hedgefonder pengarna har varit placerade i. Jag vill veta vilka de underliggande hedgefonderna är så att jag kan leta information om de människor som förvaltar dem, alltså vilka som i praktiken har ansvar för fondspararnas pengar. Jag accepterar inte hemliga innehav för i skandaler som Madoff och Weavering kom en stor del av pengarna från mellanhänder som liknar Merrant. Investerare ska kräva att få information om alla inblandade förvaltare.


Detta gäller särskilt i fall där den redovisade månadsavkastningen är häpnadsväckande jämn (vilket gäller både Madoff och Merrant). Jämnheten behöver inte alls bero på ett bedrägeri, mer troligt är att förvaltarna valt snedfördelade risker och haft tur (mer om detta i ”Se upp för hedgefonder som tar sneda risker”, länk ovan till höger).


Det andra argumentet är att kostnaderna ser ut att vara orimligt stora. Den fondklass som passar svenska sparare, med valutasäkring till svenska kronor, påstås ha en förvaltningsavgift på 1 procent per år. Den investerar i dollarklassen, som enligt Merrant har både en fast avgift på 1 procent per år och en rörlig avgift på 20 procent av avkastningen. Och dollarklassen investerar sedan i hedgefonder som normalt både har fasta avgifter och resultatbaserade avgifter. Ett fondbolag får dock inte ta ut dubbla fasta avgifter, så summan blir troligen fast avgift på två nivåer och rörlig avgift på två nivåer. Men redovisningen av kostnaderna är usel i de dokument som Merrant när detta skrivs har publicerat på sin hemsida.


Dessutom har Merrant bara en fond, men många nedlagda fonder (8 finns kvar på Finansinspektionens hemsida) och därmed gäller det att inte låta sig luras av ”survialship bias”, alltså att nedlagda fonder i snitt har haft sämre avkastning än de som överlever. Slutligen anger Merrant bara 2 anställda, vilket jag tycker rimmar illa med de höga fondavgifterna.


4 procent per år godkänt


Fördelarna är stora hos Brummer Multi-Strategy, som helt saknar egna avgifter (kostnader finns enbart i de underliggande fonderna) och varje månad redovisar exakt vilka underliggande hedgefonder som pengarna är placerade i. Dessutom publicerar de underliggande fonderna rapporter som i detalj förklarar värdeutvecklingen. Även Brummer har lagt ned fonder, men de var underliggande hedgefonder med resultat som ingår i Multi-Strategy så ”survivalship bias” saknas. Och totalt inom Brummer finns cirka 400 anställda.


Fast avgörande för om placerare är nöjda eller missnöjda med sitt val av hedgefonder är nog deras strategi och förväntningar. Under år som 2014 och 2015 när aktiemarknaderna har stigit kraftigt tycker jag det är acceptabelt att mina hedgefonder i snitt bara ger samma avkastning som ett bra räntesparande, för mitt syfte med att placera i hedgefonder är att undvika att drabbas fullt ut av börsras som 2008 och 2011. Som tabellen ovan visar har Multi-Strategy positivt resultat alla år och jag tycker att snittet 4 procent per år de senaste fem åren är godkänt.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar