Många fonder mycket dyrare än avgiften

54 svenska fonder kostar totalt sett mer än 1 procent extra per år, jämfört den information om årlig avgift som fondbolagen hittills fokuserat på. De dyraste har kostnader över 5 procent per år.

Jonas Lindmark 2019-02-21 | 16:41
Facebook Twitter LinkedIn

Säljarna vill ofta helst undvika att prata om hur mycket fondsparandet kostar. Och när avgifterna nämns försöker fondbolagen gärna fokusera på förvaltningsavgiften i procent, eftersom det låter billigt att något bara kostar till exempel 1,5 procent. Då blir ju 98,5 procent kvar till spararen.


Erik Åsbrink


Men dels tas fondernas avgifter ut varje år, vilket summerar till en stor del av kapitalet om spartiden är 20-30 år. Dels har fonder många andra kostnader än förvaltningsavgiften, som ibland är mindre än hälften av totalkostnaden. För att visa hur mycket större kostnaderna ibland är sammanlagt uppfann jag i juni 1997 nyckeltalet totalkostnadsandel (TKA) och började publicera det i fondtabellerna i tidningen Affärsvärlden. Skillnaden är främst att även transaktionskostnader ingår.


Våren 1998 krävde finansminister Erik Åsbrink att de svenska fondbolagen skulle berätta vad fondsparandet kostade totalt per år, baserat på nyckeltalet TKA och redovisat i kronor och ören i årsbeskedet. Fondbolagens Förening accepterade och rekommenderade samma höst sina medlemmar att börja redovisa TKA. En fördel för de svenska fondföretagen var att det blev tydligare att deras utländska konkurrenter har betydligt större dolda kostnader.


Men de senaste tio åren har TKA fallit allt mer i glömska. EU införde 2012 faktabladen KIID som istället fokuserar på att berätta om det mer begränsade kostnadsmåttet ”årlig avgift” (Ongoing Charge), som varken inkluderar resultatbaserade avgifter eller transaktionskostnader. Vissa fondbolag var nog glada att byta från TKA till en lägre årlig avgift, medan utländska fondbolag tidigare enbart rapporterat förvaltningsavgiften och nu började visa högre kostnader.


Ibland stort hopp upp


Nu sker dock en höjning för alla när de nya EU-reglerna för informationen i KID faktablad enligt PRIIPS införs (”reduction in yield”, RIY). Kraven på detaljerad information från fondbolagen skärps och Morningstars mest omfattande kostnadsmått är nu ”Representativ kostnad inklusive transaktionskostnader”. Tabellen nedan visar de 20 svenska fonder som har rapporterat störst skillnad mellan årlig avgift och representativ kostnad. Ibland är det som synes ett stort hopp från förvaltningsavgift (i snitt drygt 1 procent per år) och årlig avgift (normalt nästan samma i Sverige) upp till den nya representativa kostnaden:Resultatbaserade avgifter bidrar till stora extra kostnader
Svenska fonder
med störst
dold kostnad
Max
förv.
avgift
% per år
Årlig
avgift
%
Representativ
kostnad inkl
transaktioner,
% per år
Resultat-
baserad
avgift
Gladiator 1,00 1,05 6,43 20%
Alcur 1,00 1,00 6,10 20%
QQM Equity Hedge 1,00 1,08 5,46 20%
Brummer Multi-Strategy 2xL 0,00 2,66 6,09
Alfa Sigma Opportunities 1,50 1,49 4,88 20%
Adrigo Small & Midcap L/S 1,00 1,10 4,41 20%
PriorNilsson Idea 0,20 0,20 3,06 20%
Peak Core Strategies 1,00 1,00 3,79 20%
Carve 2 1,00 0,08 2,61 20%
IKC Filippinerna 2,20 2,42 4,86
Scandinavian Credit 1,60 2,03 4,33 20%
Nektar 1,00 1,00 3,29 20%
Atlant Stability Offensiv 1,00 1,03 3,22 20%
IAM Nordic Multi Strategy 0,80 0,80 2,96
Lannebo Sverige Plus 0,55 0,50 2,60
Peak Core Strategies 1,00 1,00 3,01 20%
Brummer Multi-Strategy 0,00 1,33 3,14
Nordic Equities Select 1,00 1,00 2,80 20%
Lannebo Småbolag Select 0,70 0,74 2,48 20%
Plain Capital BronX 1,75 1,75 3,47 15%


Förklaringen är främst att en del fonder har resultatbaserade avgifter som blir stora de år som förvaltningen har lyckats bra (och de betalas inte tillbaka när lyckan vänder). Men i vissa fall är orsaken istället stora transaktionskostnader, som inte alls redovisas i de nuvarande faktabladen KIID. Totalt bland nästa 700 Sverigeregistrerade fonder som har rapporterat representativ kostnad så är det 54 som får en ökning på mer än 1 procentenhet per år med det nya kostnadsmåttet.


För långsiktig sparande är det förödande med kostnader som totalt summerar till över 3 procent per år. Som en del av en höginkomsttagares portfölj kan det vara motiverat med dyra hedgefonder för att få bättre riskspridning, men om hela det svenska pensionssparandet skulle ske med så höga kostnader vore det katastrof.


Fördel för indexfonder


En viktig poäng med att få med fondernas transaktionskostnader i informationen är att fördelen med indexfonder blir ännu tydligare. Genom att så långt möjligt passivt behålla samma innehav så kommer indexfonder att prestera bättre, medan aktiva fonder med har hög omsättningshastighet som grupp i första hand skapar extra intäkter för mäklarbranschen. Detta blir extra tydligt bland fonder som investerar på tillväxtmarknader, där transaktioner och valutaväxling ibland är väldigt dyra.


Fast för att den nya informationen ska ha stor effekt krävs att fondsparare faktiskt tar sig tid att kolla och jämföra informationen i de nya KID faktabladen. Tyvärr är nog risken stor att de flesta människor struntar i att göra det. Men viss effekt kan förändringen ändå ha, för att fondbolagen vet att risken har ökat att media uppmärksammar de dyraste fonderna och att detta kan försvaga deras varumärke. Till exempel tabellen ovan. Mer detaljer om de nya EU-reglerna finns i "Dyra fonder avslöjas av nya kostnadsmått" (länk ovan till höger).


Xfondavgifter

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar