Avgörande välja rätt småbolag i Japan

Skillnaden i avkastning är ovanligt stor mellan småbolagsfonder som investerar på Tokyobörsen. De svenska Japanfonderna köper ungefär samma storbolag, medan utländska småbolagsfonder nästan helt saknar överlappning.

Jonas Lindmark 2019-02-20 | 11:18
Facebook Twitter LinkedIn

Stadigt högre avkastning har varit en tydlig fördel för småbolagsfonder som investerar i Japan, men den trenden bröts under börsraset fjärde kvartalet 2018. Då rasade de mellan 13 och 23 procent och alla utom en föll mer än snittet bland vanliga Japanfonder som främst investerar i storbolag. Återhämtningen under början av 2019 är också jämnstor i de två fondkategorierna.

 

Parvest mer än dubbelt

 

Därmed verkar det inte längre räcka med att välja en småbolagsfond för att överträffa snittet på Tokyobörsen. Istället gäller det att granska fonderna och försöka förstå vad som förklarar deras utveckling, vilket i denna kategori har ovanligt stor betydelse. Skillnaden i avkastning har nämligen varit ovanligt stor, den bästa fonden i kategorin ”Japan, små-/medelstora bolag” har stigit mer än dubbelt så mycket som de sämsta de senaste tio åren: Parvest Japan Small har i snitt stigit 13,7 procent per år, medan Amundi Japan Target bara stigit 6,2 procent per år. Totalt sett betyder det, med ränta på ränta, tre gånger mer total värdeökning. Så stor skillnad är ovanlig i andra kategorier.

 

De svenska förvaltarna ger mycket mer förutsägbar värdeutveckling, eftersom de alla har ungefär samma innehav. En granskning med Morningstars verktyg X-Ray visar att samtliga tio största innehav har nästan komplett överlappning, alla finns i minst 6 av 8 svenska Japanfonder och samtliga har innehav i Sony, Softbank, Takeda och Orix. Därför är det logiskt att deras snittavkastning de senaste tio åren bara varierar mellan 5,7 och 7,1 procent per år (mer om likriktningen finns i ”Åtta tråkiga svenska Japanfonder”).

 

Överlappning saknas

 

Gör som kontrast en X-Ray av småbolagsfonderna: Sök efter Morningstar kategori ”Japan, små-/medelstora bolag” och endast en klass per fond, så blir även det resultaten åtta fonder. Markera samtliga åtta i rutan till vänster om fondernas namn och klicka på ”X-Ray” ovanför, samt välj ”Gå vidare”. Sidan längst till höger visar då att överlappning saknas nästan helt, de flesta av de tio största gemensamma innehaven finns bara i två fonder vardera och är sällan över 2 procent av fondförmögenheten. Översikten av branscher visar till exempel att andelen teknik varierar mellan 5 procent (AS Japan Smaller Companies) och 31 procent (Parvest Japan Small). Och andelen aktier i tillväxtbolag varierar mellan 3 procent (Amundi Japan Target) och 58 procent (AS Japan Smaller Companies).

 

Rimligen har de småbolagsfonder som stigit mest under börsuppgången de senaste tio åren delvis varit framgångsrika tack vare högt risktagande. För fondsparare som främst hoppas på att den generella fördelen för småbolagsaktier kommer att hålla i sig är det därför viktigt att försöka hitta de förvaltare som väljer en hyfsat balanserad portfölj. En sådan fond, som dessutom är en av de tre i kategorin som är valbar inom PPM, är BGF Japan Small & Midcap.


Xjapanfonder Xsmåbolag

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar