Små läkemedelsbolag även i PPM

En nykomling har gjort valet av läkemedelsfond mer spännande för PPM-spararna. 286.000 svenskar har valt någon av de åtta fonder som främst köper storbolag, medan bara 2.000 har valt vinnaren Healthinvest Small & Micro Cap.

Jonas Lindmark 2019-09-11 | 0:41
Facebook Twitter LinkedIn

Läkemedelsfonder är bland de populäraste kategorierna inom premiepensionen hos Pensionsmyndigheten (PPM). 286.000 sparare hade placerat drygt 19 miljarder kronor per 31 juli. Det ger en lägre andel än i det första PPM-valet hösten 2000, men hög avkastning de senaste tio åren bidrar nog till att dessa fonder fortsatt att vara populära.

 

Trots den utrensning som gjorts det senaste året, när nya regler kraftigt minskat antalet fonder, så kan PPM-spararna fortfarande välja mellan nio läkemedelsfonder. Merparten av pengarna finns i tre fonder som varit med ända sedan starten och har välkända varumärken: C Worldwide, SEB och Swedbank.

 

Både SEB och Swedbank investerar främst i storbolag och särskilt i de aktier som väger tyngst i index. En koll med Morningstars verktyg X-Ray (markera i rutan till vänster om fondernas namn i sökningen, klicka på X-Ray / Gå Vidare / Överlapp) visar att även Blackrock, DNB och Seligson främst köper samma aktier som övriga fonder, vilket gör det troligt att avkastningen också blir likartad. C Worldwire, Pictet och UBS har lite större avvikelser i innehaven, men köper fortfarande i första hand storbolag.

 

Fonden med klart störst avvikelse i innehaven och även vinnaren med högst avkastning de senaste fem åren är Healthinvest Small & Micro Cap. Som namnet antyder köper förvaltaren inte alls aktier i de allra största storbolagen som dominerar övriga läkemedelsfonder. Fokus på småbolag gör att värdeutvecklingen har varit helt annorlunda, med väldigt hög avkastning 2015-2017, men nästan ingen alls de senaste två åren. Denna fond blev dock inte valbar inom PPM förrän i augusti 2018, vilket nog är huvudförklaringen till att den bara har drygt 2000 väljare.

 

Vinnare framöver

 

Ett vanligt argument för läkemedelsfonder är att deras efterfrågan är okänslig för konjunkturen, eftersom sjuka människor behöver lika mycket medicin oavsett om det är goda eller dåliga tider. Ett annat argument är att genomsnittsåldern ser ut att fortsätta öka i de flesta länder och äldre människor konsumerar mer medicin.

 

Men är det aktier i de allra största läkemedelsbolagen, med de mest välkända varumärkena och flest patent, som kommer att bli vinnare framöver om branschens försäljning fortsätter öka? Eller är det mindre mer okända småbolag som i första hand kommer att överraska positivt?

 

När det gäller Sverigefonder är fördelningen av PPM-sparandet betydligt jämnare. 102 miljarder kronor fanns per 31 juli i 35 vanliga Sverigefonder, som främst investerar i storbolag, medan 25 miljarder fanns i 13 småbolagsfonder. Vilken inriktning som ger högst avkastning framöver är svårt att säga, men de som föredrar småbolagsfonder när det gäller svenska aktier borde kanske tänka likadant när det gäller läkemedelsfonder?


Xläkemedelsfonder Xppm Xsmåbolag

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar