Dödligheten i Covid-19 minskar i USA i höst

En analys gjord av Morningstars analytiker visar att dödligheten i USA i pandemin Covid-19 troligen kommer att mer än halveras i höst, tack vare förbättrad testning, fortsatt social distans och ökad tillgång på medicinen remdesivir.

Karen Andersen, CFA 2020-05-12 | 13:48
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstars uppdatering av prognosen för effekterna av pandemin Covid-19 i USA är i grundscenariot att 8 procent av befolkningen har varit smittad i slutet av 2020 samt att bara 0,7% av dessa dör. Det skulle innebära 187.000 döda amerikaner vid årets slut, drygt dubbla antalet jämfört med idag.

Enligt prognosen kommer antalet smittade per månad att återvänta till samma höga nivå som nu under våren, efter att skolorna har öppnat i september. Men förbättrad testning och behandling med virushämmande läkemedel som remdesivir beräknas minska dödligheten till mindre än hälften av nivån under maj. Jämfört med toppen under april, då 53.000 amerikaner dog i Covid-19, skulle antalet döda minska till 14.000 per månad mot slutet av året.

Många delstater i USA har likt flera EU-länder börjat lätta på restriktionerna, vilket banar väg för ekonomisk återhämtning. Diagnostiska tester har förbättrats snabbt till cirka 250.000 om dagen, och Morningstar räknar med att en kombination av fortsatt social distansering (främst ansiktsmasker och regeln om sex fot avstånd), ökning till 800.000 tester per dag i slutet av året (vilket underlättar kontaktspårning och övervakning) och bredare tillgänglighet av Gileads medicin remdesivir bör göra det möjligt för besök restauranger, salonger och detaljhandlare att återhämta sig till 30% under nivåerna vid årets början.

Morningstars analys förutspår att det kommer att bli en andra våg av coronasnitta under hösten på grund av återupptagandet av skolan och/eller kallare väder. Detta kommer dock att dämpas av förbättrad diagnostikförmåga (vilket möjliggör bättre testning, kontaktspårning och snabbare isolering av infekterade), behandlingar som remdesivir (minskande dödsfall hos inlagda patienter) och vacciner som kan vara tillgängliga för populationerna med hög risk (först vårdpersonal). Även om diagnos- och kontaktspårningsförmåga inte är så bra som experter säger att de borde vara, tror vi att det kommer att finnas tillräckligt med andra verktyg på plats för att hindra en massiv ökning av antalet svårt sjuka.

Läs hela Morningstars analys av Covid-19 i USA här

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Karen Andersen, CFA  Karen Andersen, CFA, is a senior stock analyst with Morningstar.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar