11 miljarder till fonder i maj

Nordic Info Team 2020-06-10 | 18:03
Facebook Twitter LinkedIn

Hela 14 miljarder kronor netto sattes in av svenska sparare i aktiefonder under maj, enligt månadsstatistiken från Fondbolagens Förening. Insättningarna gjordes främst i branschfonder (5,9 mdr) och Sverigefonder (4,6 mdr). De extremt stora uttagen under mars gör dock att nettosparandet sammanlagt under årets första fem månader är negativt, minus 34 miljarder.

Under maj noterade korta räntefonder och hedgefonder stora nettouttag, men de korta räntefonderna har dock tidigare i år fått ännu större insättningar. För blandfonder och långa räntefonder vände trenden åt andra hållet, de har tidigare i år haft stora uttag men under maj övervägde nysparandet. Totalt blev det svenska nysparandet i fonder 11 miljarder under maj. Pensionsmyndighetens årliga insättning av rabatter bidrog med 5 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 92 miljarder kronor, främst tack vare stigande aktiekurser, och var per 31 maj 4.698 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 60 procent placerade i aktiefonder.

Källa: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Nordic Info Team  - a collaboration to translate and publish Morningstar analysis in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar