Köpläge för Östeuropafonder

För 16 år sedan var förhoppningarna stora. Men de senaste tio åren har Östeuropafondernas avkastning i snitt varit nära noll, och årets börsras är dubbelt så stort som hos vanliga Europafonder. Men alltför stor pessimism ger köpläge.

Jonas Lindmark 2020-08-26 | 14:39
Facebook Twitter LinkedIn

I maj 2004, när tio nya EU-länder skulle lyftas av den gemensamma marknaden, var optimismen om Östeuropafonderna stor och svenska folket satsade stort. För tio år sedan var 7 procent av fondsparandet placerat i Östeuropafonder, fondförmögenheter på tillsammans hela 68 miljarder kronor enligt Fondbolagens Förenings statistik.

Pessimism

Idag 16 år senare dominerar pessimismen. De flesta andra aktiefonder har de senaste tio åren stigit rejält, både globalfonder och Sverigefonder har i snitt stigit 10 procent per år (med ränta på ränta drygt 150 procent). Men Östeuropafonderna har inte alls hängt med, snittavkastningen sedan augusti 2010 är under 1 procent per år, och många fondsparare har sålt. Den samlade fondförmögenheten har därför sjunkit till 24 miljarder, samtidigt som tre gånger mer pengar nu finns i andra typer av aktiefonder, vilket gör att andelen i Östeuropafonder sjunkit till strax under 1 procent.

Ryska problem påverkar Östeuropafonderna

Paradoxalt nog klarade Östeuropafonderna finanskrisen bra, aktiebörserna där återhämtade sig snabbt tillsammans med andra tillväxtmarknader. Men 2011 var det första av fem dåliga år i rad. Efter en botten i början av 2016, då problemen i Ryssland hade blivit extra tydliga, kom till slut ett par rejäla återhämtningar, 2017 och 2019.

Fast nu har de ekonomiska reaktionerna på pandemin Covid-19 slagit hårdare och fördjupat pessimismen. Stängda gränser inom EU försvårar integrationen. I år har Östeuropafonderna i snitt backat 25 procent, vanliga Europafonder bara hälften så mycket.

Framtiden

Kanske är pessimismen idag överdriven? Åtminstone i media är den optimism som 2004 präglade beskrivningen av de nya EU-medlemmarna väldigt avlägsen. Reportage som idag beskriver länderna i Östeuropa domineras av politiska och ekonomiska problem. Allt ifrån en åldrande befolkning och alkoholism till främlingsfientlighet och hot mot demokratin. Men det gäller att skilja på ländernas ekonomi och börsföretagens vinster.

Fördelarna från EU-medlemskapet verkar inte vara så stora som optimisterna hoppades, men kanske är de tillräckliga för att ge ökad ekonomisk tillväxt och stigande företagsvinster i framtiden? Alltför stor pessimism ger ofta ett bra köpläge.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar